دکتر حبیب الله سالارزهی

دکتر حبیب الله سالارزهی

گروه  : مدیریت دولتی
درجه : استادیار
شماره داخلی : 6284
شماره مستقیم : 8056282-0541
فکس : 2443385-0541

پست الکترونیک :
salarzahi@hamoon. usb. ac.ir
آدرس : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و حسابداری

تحصیلات
مدیریت دولتی
نام دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان،
درجه: کارشناسی, تاریخ: 1375
مدیریت دولتی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائی
درجه: کارشناسی ارشد , تاریخ: 1378
مدیریت گرایش خط مشی گذاری عمومی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائی
درجه: دکترای, تاریخ: 1383

مقالات کنفرانس:
وقف به مثابه الگوی کارآفرینی اجتماعی پایدار در اسلام
نویسنده : دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانس: همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی
تاریخ: 21  آبان  1387, مکان: اصفهان
فرهنگ لایه نهادین خلاقیت و کارآفرینی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانس: همایش ملی خلاقیت و نوآوری
تاریخ:   آبان  1387, مکان:
عوامل محیطی اثرگذار بر کارآفرینی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانس: همایش ملی خلاقیت و نوآوری
تاریخ:   اسفند  1386, مکان: تهران
بررسی زمینه های فرهنگی کارآفرینی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانس: همایش اسلام و توسعه
تاریخ:   اردیبهشت  1386, مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر در ایران
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
کنفرانس: همایش ملی شوراها
تاریخ:   اردیبهشت  1384, مکان:

نشریات
کارآفرینی تجاری و اجتماعی در بسته ارزش های اسلامی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
نشریه: فصلنامه فرهنگی ندای اسلام
تاریخ:     1387
حکمرانی محلی مطلوب: رویکرد نوین اداره امور محلی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
نشریه: فصلنامه اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ:     1384
رویکردهای مدیریت دولتی: از مدیریت دولتی کلاسیک یا سنتی تا حکمرانی مطلوب
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
نشریه: فصلنامه اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ:     1384
اصلاحات مدیریت شهری در کشورهای اروپایی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
نشریه: فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات مدیریت
تاریخ:     1384
تکنیک ارزش برتر : الگوی نوین برای ارزیابی عملکرد سازمان های محلی
نویسنده ها: دکتر حبیب اله سالارزهی
نشریه: فصلنامه فرهنگ مدیریت، دانشگاه پردیس قم

عضویت در انجمن ها
عضو انجمن علوم مدیریت ایران

زمینه های پژوهشی مورد علاقه
مدیریت توسعه، مشارکت های مردمی
کارآفرینی اجتماعی
مدیریت عملکرد

کارها
معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اداری
معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری
تاریخ: از 1385 تا کنون

بازدید : 9804

نماد اعتماد
logo-samandehi