امیرحمزه شهبازی

امیرحمزه  شهبازی

گروه : مدیریت دولتی
درجه : مربی
شماره داخلی : 2431
شماره مستقیم : 2443385-0541
فکس : 2443385-0541

پست الکترونیک : Amir_3_1285@yahoo.com
آدرس : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

پروژه های پژوهشی
بررسی وضعیت کالاهای فرهنگی در شهر زاهدان
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1379
مکان : وزارت ارشاد
برنامه ریزی حریم شهر ایلام (برنامه ریزی کالبدی)
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1380
طرح توسعه و عمران شهرستان میبد
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1371
طرح امکان سنجی ایجاد شهر جدید یزد (برنامه ریزی کالبدی)
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1371
طرح توسعه و عمران شهرستان اردکان
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1371
طرح جامع توسعه شهرستان شاهرود
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1377
طرح جامع توسعه شهرستان بجنورد- جاجرم
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1378
طرح جامع توسعه شهرستان سمنان
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1377
طرح جامع توسعه و عمران ایلام و ایوان
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1379
طرح جامع طرح توسعه و عمران نهاوند
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1381
طرح جامع توسعه و عمران ساوه
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1382
طرح جامع توسعه و عمران لاهیجان و سیاهکل
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1385
طرح جامع توسعه ناحیه ایرانشهر(4 شهرستان سراوان، خاش، ایرانشهر و سرباز)
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1385
طرح توسعه و عمران ناحیه خمین (دلیجان و محلات و خمین)
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1385
طرح توسعه و عمران ناحیه لاهیجان (آستانه اشرفیه، سیاهکل، لاهیجان، لنگرود، رودسر املش)
محقق : امیرحمزه شهبازی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1386

کارها
معاون آموزشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: از سال 1386 تا کنون
معاون اداری مالی دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 1379
معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 1382

بازدید : 5334

نماد اعتماد
logo-samandehi