دکتر باقر کرد

دکتر باقر  کرد

گروه : مدیریت دولتی
درجه : استادیار
شماره مستقیم : 8056282-0541
فکس : 2443385-0541

پست الکترونیک : baqer kord@yahoo. co. uk
آدرس : گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات
مهندسی مکانیک
نام دانشگاه: دانشگاه مازندران
درجه: لیسانس, تاریخ: 1358
مهندسی صنایع
نام دانشگاه: دانشگاه آزاد
درجه: کارشناسی ارشد , تاریخ: 1373
مدیریت دولتی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه: دکتری, تاریخ: 1386

کنفرانس ها
بررسی رابطه سطح آمادگی الکترونیکی در پذیرش فناوری توسط شرکت های کوچک و متوسط
نویسنده ها: دکتر باقر کرد-محمدرضا فروردین
کنفرانس: دومین کنفرانس شهرالکترونیک
تاریخ: 3  خرداد  1388, مکان: تهران-ایران
شناخت انرژی های جدید و ارزیابی انرژی های مناسب و عملی برای استان سیستان و بلوچستان
نویسنده ها: دکتر باقر کرد
کنفرانس: چهارمین کنفرانس سراسری روستا و انرژی
تاریخ: 3  اسفند  1379, مکان: چابهار-ایران
آموزش های علمی - کاربردی و اشتغال
نویسنده ها: دکتر باقر کرد
کنفرانس بین المللی آموزش های علمی کاربردی
تاریخ:   خرداد  1373, مکان: تهران-ایران
A Short history of teachnical and vocational education in Iran
نویسنده ها: دکتر باقر کرد
Traning Management in Vocational Training Institutions
مکان: توکیو-ژاپن

نشریات
طراحی مدل سه بعدی ( آموزش، توسعه و اشتغال )
نویسنده ها: دکتر باقر کرد
نشریه: ماهنامه علمی پژوهشی رشد
تاریخ:     1380
جستجو در روش های بهینه سازی
نویسنده ها: دکتر باقر کرد
نشریه: فصلنامه علمی، آموزشی و پژوهشی صنعت
تاریخ:   خرداد  1376
آموزش های علمی - کاربردی و اشتغال
نویسنده ها: دکتر باقر کرد
نشریه: فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ:   دی  1373
سیستم اطلاعات مدیریت
نویسنده ها: دکتر باقر کرد
نشریه: فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ:   بهمن  1372
مساله علمی ( مساله ای از مدل سازی ریاضی و کاربرد مکانیکی آن )
نویسنده ها: دکتر باقر کرد
نشریه: فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ:   اردیبهشت  1372

عضویت در انجمن ها:
عضو هیات امنای سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیروی انسانی استان سیستان و بلوچستان
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و عضو شورای انتظامی سازمان مزبور
عضو هیات امنای آموزشکده های فنی و مهندسی کشور
عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و زابل
عضو هیات منصفه مطبوعات
معرفی به عنوان مهندسین خبره کشور از سوی وزارت صنایع و معادن در تبدیل انرژی ( who is who )
عضو شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش کشور

زمینه های پژوهشی مورد علاقه
فن آوری اطلاعات و زیرساخت ها
مدیریت سیستم های بهره وری و مدیریت کیفیت
مدل های کمی در مدیریت

پروژه های پژوهشی
بررسی ارزش واقعی نمره 10
محقق : دکتر باقر کرد
تاریخ شروع : 1366 , تاریخ اتمام : 1367
مکان : اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
بررسی رابطه اشتغال و آموزش های رسمی فنی و حرفه ای
محقق : دکتر باقر کرد
تاریخ شروع : 1368 , تاریخ اتمام : 1369
مکان : اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
بررسی موانع توسعه صنعت در استان سیستان و بلوچستان
محقق : دکتر باقر کرد
تاریخ شروع : 1373 , تاریخ اتمام : 1373
مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
توسعه اثر بخش فناوری اطلاعات در بخش دولتی با رویکرد بهینه کاوی ( Benchmarking )
محقق : دکتر باقر کرد
تاریخ شروع : 1384 , تاریخ اتمام : 1386
مکان : دانشگاه علامه طباطبایی

مهارت ها
Accountability
Course on management
Review on Tech and Voc
managment of voc. INST

کارها
فعالیت های فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه بین المللی دو زبانه مرز پرگهر ( فارسی و بلوچی )
روزنامه نگاری
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ( مجلس ششم )

بازدید : 10611