دکتر امین رضا کمالیان

دکتر امین رضا  کمالیان

گروه : مدیریت دولتی
درجه : استادیار
شماره مستقیم : 8026282-0541
فکس : 2443385-0541

پست الکترونیک : kamalian@hamoon. usb. ac.ir
آدرس : گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات
علوم سیاسی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه: کارشناسی, تاریخ: 1356
مدیریت دولتی
نام دانشگاه: دانشگاه لاورن کالیفرنیا
درجه: کارشناسی ارشد , تاریخ: 1359
مدیریت ( رفتار سازمانی و تحول )
نام دانشگاه: دانشگاه دهلی
درجه: دکتری , تاریخ: 1378

کنفرانس ها
مسائل و مشکلات بازاریابی و صدور خرما در ایران
نویسنده ها: دکتر امین رضا کمالیان
پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
مکان: آلمان ( 2004)

نشریات
The effect of personal characteristics on organizational climate
نویسنده ها: دکتر امین رضا کمالیان
نشریه: Indian Applied Psychology

کتاب ها
استراتژی بهسازی سازمان
مترجم: نویسنده:دکتر امین رضا کمالیان
منتشر کننده: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1386
فرهنگ و مدیریت سازمان ها - بررسی تطبیقی سازمان ها
مترجم و نویسنده:دکتر امین رضا کمالیان
منتشر کننده: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1386
زبان تخصصی رشته مدیریت
نویسنده: دکتر امین رضا کمالیان

عضویت
عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ : از سال 1370 تا کنون
عضو شورای IT ( فناوری اطلاعات ) دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ : 1385-1382
عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات شبه قاره
تاریخ : از سال 1382 تا کنون
عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ : از سال 1383 تا کنون
عضو هسته علمی موسسه کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
تاریخ : 1387-1386
عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
تاریخ : 1370-1367

زمینه های پژوهشی مورد علاقه
فرهنگ سازمانی
تحول سازمانی و نقش ارزش ها
رهبری و توانمندسازی
انگیزه و رضایتمندی
آموزش مهارت های مدیریت

پروژه های پژوهشی
بررسی مشکلات تعاونی های مصرف در استان سیستان و بلوچستان
محقق : دکتر امین رضا کمالیان
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1386
مکان : اداره کل تعاون استان
بررسی توانمندی ها و موانع گردشگری در استان سیستان و بلوچستان
محقق : دکتر امین رضا کمالیان
مکان : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان

کارها
مدیر خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
تاریخ: 1368-1367
معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
تاریخ: 1370-1368
مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 1371-1370
رئیس دوره های آموزشی و شبانه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 1373-1371
معاون اداری و مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 1385-1379
دبیر کمیته تخلفات اداری اعضای هیات عامی و کارکنان دانشگاه
تاریخ: 1385-1379
دبیرکمیسیون تحول اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 1385-1380

بازدید : 7330

نماد اعتماد