دکتر نورمحمد یعقوبی

دکتر نورمحمد یعقوبی

گروه : مدیریت دولتی
درجه : استادیار
شماره داخلی : 6286
شماره مستقیم : 8056282-0541
فکس : 2443385-0541

پست الکترونیک : yaghoobi@hamoon. usb. ac.ir
آدرس : معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات
مدیریت دولتی
نام دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه: کارشناسی , تاریخ: 1376
مدیریت گرایش تشکیلات و روشها
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائی
درجه: کارشناسی ارشد , تاریخ: 1376
مدیریت گرایش سیاستگذاری
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائی
درجه: دکترای , تاریخ: 1383

کنفرانس ها
تجارت الکترونیک:ارزیابی آمادگی الکترونیکی استان سیستان و بلوچستان
نویسنده ها: مهندس زهرا کیخا-دکتر محمد اوکاتی صادق-دکتر نورمحمد یعقوبی-مهندس کمال علیپور
دومین کنفرانس شهرالکترونیک
تاریخ: 3  خرداد  1388, مکان: تهران-ایران
الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای استقرار شهرالکترونیک؛ مطالعه موردی شهر شیراز
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی-محمدرضا فروردین
کنفرانس: دومین کنفرانس شهرالکترونیک
تاریخ: 3  خرداد  1388, مکان: تهران-ایران
طراحی و استقرار شهرالکترونیک؛ رویکرد بهینه کاوی
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی-محمدرضا فروردین
دومین کنفرانس شهرالکترونیک
تاریخ: 3  خرداد  1388, مکان: تهران-ایران
زیرساخت های استقرار شهرالکترونیک؛ تعیین اولویت زیرساخت ها در حوزه های مورد مطالعه
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی-دکتر فرحنازمهنا-سعیده آقاجانی-امیر انعام زاده

نشریات
بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات ( IT ) بر بهره وری
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی
نشریه: فصلنامه علمی و ترویجی مدیریت و توسعه
تاریخ:     1386
دولت الکترونیک، الگوی انتقالی
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی
نشریه: مجله علمی و ترویجی مطالعات مدیریت
تاریخ:     1385
الگوی مرحله ای استقرار دولت الکترونیک
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی
نشریه: فصلنامه علمی و ترویجی مدیریت و توسعه
تاریخ:     1384
دولت الکترونیک ؛ رویکردی تطبیقی
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی
نشریه: مجله علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت
تاریخ:     1384
دولت الکترونیک ؛ تجربه کشورهای پیشرو
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی
نشریه: مجله علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت
تاریخ:     1384
پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی
نشریه: مجله مدیریت صنعتی
تاریخ:     1384
بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی
نشریه: مجله مدیریت صنعتی
تاریخ:     1383
دولت الکترونیک انتخاب یا اجبار
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی
نشریه: فصلنامه فرهنگ مدیریت
تاریخ:     1383
مدیریت دولتی و دولت الکترونیک
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی
نشریه: فصلنامه فرهنگ مدیریت
تاریخ:     1382
مدیریت دولتی و ضرورت زیرساخت های اخلاقی
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی
نشریه: مجله علمی و ترویجی مطالعات مدیریت
تاریخ:     1382
اعتماد و نقش آن در سازمان
نویسنده ها: دکتر نورمحمد یعقوبی
نشریه: مجله علوم انسانی
تاریخ:     1381

کتاب ها
دولت الکترونیک ؛ رویکرد مدیریتی
مترجم: مولف:دکتر نورمحمد یعقوبی
منتشر کننده: نشر افکار

زمینه های پژوهشی مورد علاقه
تالیف و ترجمه کتاب تخصصی مدیریت ( دولت الکترونیک، معماری سازمانی، مدیریت دولتی )
اجرا و مشاوره طرح های پژوهشی مدیریت ( کارآفرینی، دولت الکترونیک، تصمیم گیری، معماری سازمانی، رفتار سازمانی )

کارها
معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و علوم اداری
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری
مدیر اجرایی مجله اقتصاد و مدیریت
مدیر اجرایی مجله پژوهش های مدیریت

بازدید : 13763

نماد اعتماد
logo-samandehi