دکتر مهدی کاظمی

دکتر مهدی  کاظمی

گروه : مدیریت دولتی
شماره داخلی : 2455
شماره مستقیم : 2443385
فکس : 2443385

پست الکترونیک : mahd@hamoon. usb. ac.ir
آدرس : مدیر گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات
علوم اقتصادی
نام دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر
درجه: کارشناسی, تاریخ: 1371
مدیریت دولتی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه: کارشناسی ارشد , تاریخ: 1374
مدیریت دولتی
نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه: دکتری , تاریخ: 1381

جوایز
پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان وبلوچستان , تاریخ: 1384
پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان وبلوچستان, تاریخ: 1385

کنفرانس ها
نقش گردشگری در توسعه فرهنگی با نگاهی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی
همایش سراسری توسعه فرهنگی
تاریخ:     1387,
مقایسه خدمات تغذیه در بیمارستان های قائم مشهد و امام علی زاهدان
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی، دکتر کبریایی، مهندس خسروی
یازدهمین کنگره تغذیه ایران، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران با همکاری انجمن تغذیه ایران
تاریخ:     1387
بررسی میزان رضایتمندی پرسنل بهداشتی- درمانی از طرح نظام نوین بیمارستانی
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی، غلامرضا رضایی
اولین همایش کشوری مدیریت منابع انسانی در بیمارستان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ:   دی  1381
بررسی زمینه های فرهنگی توسعه گردشگری پایدار در ایران
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی، دکتر ابوالحسن فقیهی
دومین سمینار بررسی راهکارها و سیاستگزاری گردشگری در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی
تاریخ:     1381

نشریات
تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی
نشریه: فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ:     1387
وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سالهای 1376تا1380
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی، دکتر غلامرضا زمانیان
نشریه: فصلنامه علمی - پژوهشی روستا و توسعه، سال دهم، شماره 3
تاریخ:     1386
گردشگری، محیط وچالشهای توسعه گردشگری پایدار برای کشورهای در حال توسعه
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی
نشریه: فصلنامه علمی - پژوهشی علوم مدیریت ایران، انتشارات انجمن علوم مدیریت ایران، شماره 3
تاریخ:     1385
اثر بخشی و تنگناهای دوره های آموزشی ICDL
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی
نشریه: فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 1
تاریخ:     1385
بررسی عناصر نظام گردشگری
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی، دکتر حمید ضرغام
نشریه: فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 3
تاریخ:     1385
بررسی شکاف های اقتصادی- اجتماعی در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی، دکتر غلامرضا زمانیان
نشریه: فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال سوم، شماره 5
تاریخ:     1384
تاثیرات فرهنگی توسعه گردشگری بر جوامع
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی
نشریه: فصلنامه مطالعات جهانگردی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 1
تاریخ:     1382
بررسی اثرات اقتصادی و فرهنگی توسعه گردشگری از دید گاه ساکنین
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی
نشریه: فصلنامه مطالعات جهانگردی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 3
تاریخ:     1382
دیدگاه های انگیزش در گردشگری
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی
نشریه: مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان وبلوچستان، ویژه نامه اقتصاد و مدیریت، شماره 22
تاریخ:   آبان  1381
فرهنگ زیر بنای گردشگری پایدار در ایران
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی
نشریه: مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ویژه نامه اقتصاد و مدیریت، شماره 17
تاریخ:   دی  1380
اصول مدیریت کیفیت جامع T. Q. M
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی
نشریه: فصلنامه مدیریت دولتی
تاریخ:   خرداد  1376
سیستم های اطلاعاتی مدیریت در بخش عمومی
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی
نشریه: ماهنامه تحول اداری
تاریخ:     1375
اصطلاحات تخصصی مدیریت، فرهنگ سازمانی
نویسنده ها: دکتر مهدی کاظمی
نشریه: فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
تاریخ:     1374

کتاب ها
مدیریت گردشگری
منتشر کننده: انتشارات سمت، 1385
ISBN: 9-079-530-964-978
قدرت مدیریت اخلاقی
مترجم: دکتر مهدی کاظمی
منتشر کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1384
ISBN: 8-4-95942-964
مدیریت و فرهنگ سازمانی
منتشر کننده: انتشارات قومس، 1376

عضویت
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ : از 1374 تا کنون
عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ : 1377-1384
عضو شورای چاپ ونشر دا نشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ : 1381- 1384
عضو کمیته منتخب ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده
تاریخ : از سال 1379 تا کنون
عضو کارگروه تحول اداری استان سیستان و بلوچستان
تاریخ : از سال1384 تا کنون

زمینه های پژوهشی مورد علاقه
مدیریت کیفیت
بهره وری
تحول اداری
تحول اداری
مدیریت توریسم

پروژه های پژوهشی
تجزیه و تحلیل کار و کارسنجی در دانشکده های دانشگاه سیستان و بلوچستان
محقق : دکتر مهدی کاظمی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1383
مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان
بررسی شکاف اقتصادی - اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان
محقق : دکتر مهدی کاظمی - غلامرضا زمانیان
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1384
مکان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی
بررسی موانع و توانمندی های توسه گردشگری در چابهار
محقق : دکتر مهدی کاظمی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1385
مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان
طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان
محقق : دکتر مهدی کاظمی - غلامرضا زمانیان
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1385
مکان : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان
بازاریابی توسعه گردشگری درون استانی مطالعه موردی : زاهدان - چابهار
محقق : دکتر مهدی کاظمی
تاریخ شروع :  , تاریخ اتمام : 1385
مکان : دانشگاه سیستان و بلوچستان


کارها
معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اداری
مدیر گروه مدیریت دولتی

بازدید : 10615

نماد اعتماد
logo-samandehi