دکتر رضا اسماعیل پور

رتبه علمی: استادیار
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه مدیریت
   
تحصیلات
مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران
کارشناسی
1369
   
مدیریت صنعتی
دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد
1372
   
مدیریت سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس

دکتری *
1384
* رتبه اول مقطع دکتری با معدل 20/18 در دوره آموزشی و کسب امتیاز عالی(19) در رساله

جدیدترین تالیفات
1- تالیف کتاب "مدیریت فرایند" انتشارات دانشگاه گیلان، 1387، در دست چاپ
2-    ترجمه کتاب "گروههای کیفیت و بهره وری"، تالیف مایک رابسون، انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ اول 1378. چاپ دوم 1386
3-    ترجمه کتاب "کنترل کیفیت"، تالیف بسترفیلد، انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ اول  1383، چاپ دوم 1387
4- تالیف کتاب" مدیریت" با همکاری تعدادی از اساتید، انتشارات موسسه فرهنگی شریف وابسته به جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، 1375
5- چاپ مقاله ای تحت عنوان "طراحی و تبیین طرح سازمانی متناسب با IT/IS در صنعت قطعه سازی خودروی ایران" در مجله علمی- پژوهشی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1385.
6- چاپ مقاله ای تحت عنوان "بررسی اثرات اجرای نظام مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در سازمانها " در مجله علمی - پژوهشی دانش مدیریت دانشگاه تهران، سال       1379.
7- چاپ مقاله ای تحت عنوان " نقش مدیریت عالی در سیستم مدیریت کیفیت جامع(TQM )" در مجله علمی- پژوهشی دانش مدیریت دانشگاه تهران، شماره 25، تابستان سال1373.
8-    چاپ مقاله " تجربه شرکتهای ایرانی در اجرای مدیریت مشارکتی " در ماهنامه تدبیر، شهریور ماه 1373.
9-    درج مقاله " سبکهای رهبری در مدیریت کیفیت جامع(TQM ) " در ماهنامه روش، مرداد ماه 1374.

بازدید : 9384

نماد اعتماد
logo-samandehi