دکتر محمد حسن قلی زاده

رتبه علمی: استادیار
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه مدیریت
   
تحصیلات
کارشناسى مدیریت بازرگانى دانشگاه اصفهان 1369الى1373
کارشناسى ارشد مدیریت مالى دانشگاه تهران 1373الى1376
دکترى مدیریت مالى دانشگاه تهران 1376الى1383

جدیدترین تالیفات
مقا له های علمی و پژوهشی:
ارایه و چاپ مقاله :    " آموزش عالى، فناورى و سیستمهاى اطلاعاتى "      (ارایه شده در مجموعه مقالات چهل وچهارمین نشست روسای دانشگاههاو مراکز علمی و تحقیقاتی وزارت علوم -1383)
ارایه و چاپ مقاله :   " سازمانهاى مجازى و دانشگاه"    (ارایه شده در چهل و هفتمین نشست روسای دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی کشور وزارت علوم )
ارایه و چاپ مقاله:    آموزش عالی و گذار به جامعه مبتنی بر دانایی  ( ارایه شده در همایش آموزش عالی و تو سعه پایدار  بهمن 1383)
ارایه و چاپ مقاله:    "اولویت بندى متغیرهاى موثر برارزش شرکتها با استفاده از AHP "   (ارایه شده در هشتمین همایش پژوهشی دانشگاه گیلان 12-12-86)
ارایه و چاپ مقاله:     " باراز کردانی ونقش آن در بازار سرمایه"     (ارایه شده در هشتمین همایش پژوهشی دانشگاه گیلان 12-12-86)
ارایه و چاپ مقاله :   "برنامه ریزی و بودجه ریزی بر مبنای فعالیت(ABPB):رویکردی نوین در بودجه ریزی "  (ارایه شده در  دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی )
ارا یه و چاپ مقاله:  "حسابداری مدیریت و نقش آن در دستیابی اهداف سازمانی "    در فصلنامه حسابرس 

 دبیر :       همایش ملی بازار گردانی ونقش آن در توسعه بازار سرمایه (11-9-1384)
مقاله:  بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری صنایع تبدیلی چای کشور   فصلنامه پزوهشی افتصاد کشاورزی و توسعه   وزارت جهاد کشاورزی
مقاله:  اندازه گیری و تحلیل بهره وری صنایع تبدیلی برنج استان گیلان با روش تابع تولید وتحلیل پوششی دادهها       پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مازندران
مقاله: پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش خود  رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)   تحقیقات مالی    شماره 23 تابستان و بهار 1386      دانشگاه تهران
مقاله:  هزینه یابی هدف : رویکرد تطبیقی     مجله تدبیر
مقاله: پیش بینی قیمت سهام با روش رگرسیون فازی تطبیق یافته          پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مازندران 
مقاله: طراحی مدل رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی دادهها   فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی  وزارت امور اقتصاد ودارایی
مقاله:  پیش بینی روزانه نرخ ارز  یورو-دلار در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی     ارایه در ششمین همایش بین المللی مهندسی  صنایع  در دانشگاه صنعتی شریف با کد

کتابهای  در دست تالیف و ترجمه:
حسابداری مدیریت و هزینه کیفیت (در دست داوری آذر ما ه1387 )
مدیریت عملکرد نوین و کارت امتیازی متوازن ( در دست داوری   آذرماه 1387)
سیستمهای خرید و انبارداری ( درحال تهیه آخرین ورزن اصلاحی)
ترجمه  کتاب مدیریت امور مالی سازمانها (با پیشرفت 70در صدی )

طر حهای پژوهشی اجراء شده :
مدیر ومجرى طرح پزوهشی:  طراحى سیستم ها و روشهاى انجام کار اداره کل امور جهادگران
مدیر ومجرى طرح پزوهشی:  طرح مطالعه جامع سیستم ها و روشها و طراحى ساختار اداره کل حوزه وزارتى وزیر جهاد سازندگى
مدیر ومجرى  طرح پزوهشی : طرح بررسى تعاملات سازمانى اداره کل امور جهادگران
مدیر ومجرىطرح پزوهشی: طرح بررسى نظام ارتباطات سازمانى بانک رفاه کارگران (ستاد مرکزى تهران)
مدیر ومجرىطرح پزوهشی: طرح تحلیل تفصیلى ارتباطات و تعاملات سازمانى و ارایه الگوهاى پیشنهادى بانک رفاه کارگران
همکار طرح پزوهشی :  بررسى وضع موجود و طراحىساختار کلان وزارت کشور
همکار طرح پزوهشی:   شناخت وضع موجود ساختار وزارت امور خارجه (با روىکردBPR)
همکار طرح پزوهشی: طرح بررسى نظام انگیزش کارکنانبانک رفاه کارگران(ستاد مر کزى تهران)
همکار طرح پزوهشی :  طرح بررسى ساختار سازمانى وآ سیب شناسى آن در بانک رفاه کارگران
مدیر و مجرى طرح پزوهشی : بررسى و اصلا ح فرایندهاوروشهاى انجام کار درشرکت سهامى آب منطقه اى گیلان
همکار اصلى طرح پزوهشی:  طرح، طراحى و استقرار سیستم پیشنهادات سازمان آب منطقه اى گیلان
همکار اصلى طرح پزوهشی : طرح، طراحى سیستم آموزش کارکنان سازمان آب منطقه اى گیلان
مدیر و مجرىطرح پزوهشی  : طرح ؛ ایجاد استقرار چرخه مدیریت بهره ورى در دستگاههاى اجرایى استان گیلان
همکار اصلی طرح پزوهشی  : طراحی واستقرار سیستم ÷یشنهاد ها در استانداری گیلان
مدیر و مجری: طرح اولویت بندی فرصتهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد بندر انزلی

بازدید : 8940

نماد اعتماد
logo-samandehi