دکتر منصور صمدی

نام و نام خانوادگی :  منصور صمدی
محل خدمت : دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه مدیریت)
سال و محل تولد : 1332- تهران                         
 شغل: عضو هیات علمی
آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد گروه مدیریت  
مرتبه علمی :  استادیار،   پایه26   
تلفن محل کار:  3337975-3331216                         
تاریخ استخدام: 1357
دورنگار: 3337411
پست الکترونیکی : samadi667@yahoo.com

1- مدارک تحصیلی :
کارشناسی: علوم سیاسی و اجتماعی-  مدرسه عالی علوم سیاسی و اجتماعی- تهران-  ایران (1354)
کارشناسی ارشد:  مدیریت بازرگانی-  مالی-  دانشگاه نیو مکزیک E. N. M. U - آمریکا (1357)
دکتری: مدیریت بازرگانی -  بازاریابی- دانشگاه تهران-  دانشکده مدیریت -  ایران (1379)

2- فعالیت آموزشی :

2-1 -  تدریس دروس کارشناسی :
مدیریت بازاریابی
اصول بازاریابی
بازاریابی بین المللی
مدیریت صادرات و واردات
مدیریت استراتژیک
سمینار در مسائل بازاریابی

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:
بازار شناسی
مدیریت استراتژیک پیشرفته

3- فعالیت پژوهشی :
1- پروژه تدوین استراتژی کلان بازاریابی بانک ملت-  بانک ملت- 1380

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :
1-  مجله مدیریت توسعه صنعت برق 1383.
2-  مجله مدیریت توسعه صنعت برق 1384.

3-2- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:
1-     فرآیند تصمیم گیری خرید زوجین-  منصور صمدی-  دانش مدیریت- دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت.
2-  برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و تنتخاب استراتژی مناسب با استفاده از تکنیک. AHP

3-4- پایان نامه های تحصیلی :

3-4- به عنوان راهنما:
1-  بررسی علل کاهش ارزش ریالی صادرات غیر نفتی- جعفر قربانی- مدیریت بازرگانی- اقتصاد و علوم اجتماعی- سال 1380.
2-  نقش مدیریت بازاریابی در توسعه صادرات خرما، استان خوزستان - افشین حسینی- مدیریت بازرگانی  اقتصاد و علوم اجتماعی- سال 1378.
3- نقش مناطق آزاد در توسعه صادرات محصولات صنعتی- حمید عزیزی-  مدیریت بازرگانی-  اقتصاد و علوم اجتماعی - سال 1378.
4- بررسی نقش آمیخته ترفیع و تشویق در رشد افزایش فروش انواع بیمه- روح اله قابضی-  مدیریت بازرگانی-  اقتصاد و علوم اجتماعی- 1379.
5-  بررسی وضعیت صادرات لاستیک در ایران- یوسف کشاورز- مدیریت بازرگانی- اقتصاد    و علوم اجتماعی- 1378.
و بیش از بیست عنوان دیگر.

3-4-2- به عنوان مشاور:
بیش از بیست عنوان.

3-5- کتابهای چاپ شده و در درست چاپ:
1- تألیف کتاب رفتار مصرف کننده- چاپ شده- نشر آیین تهران- 1383.
2-  بازاریابی خدمات بانکی در دست چاپ توسط بانک ملت.

4- فعالیت و سوابق اجرایی :
1- مدیر گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1378.
2- عضو هسته مطالعات مدیریتی سازمان آب و برق خوزستان.
3- عضو هسته مطالعاتی تحقیقاتی سازمان بازرگانی خوزستان.
4- عضو کمیته بازاریابی بانک مسکن 1383.
5- عضو کمیته تخصصی گروه مدیریت.
6- نماینده گروه مدیریت در کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده.

بازدید : 9302

نماد اعتماد
logo-samandehi