دکتر حسنعلی سینایی

نام و نام خانوادگی:  حسنعلی سینایی
محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه مدیریت)
سال و محل تولد :   1334- اهواز
شغل: عضو هیات علمی
آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد
مرتبه علمی :  دکتری - استادیار
تلفن محل کار:  3337975- 3331216
تاریخ استخدام: 1370
دورنگار: 3337411
پست الکترونیکی: Ha_sinaei@yahoo.com

1- مدارک تحصیلی :
کارشناسی: مدیریت صنعتی-  صنعتی-  ایران-  1355
کارشناسی ارشد: مدیریت-  بازرگانی - 1367
دکتری: مدیریت-  مالی- 1372

2- فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس کارشناسی :
مدیریت مالی (1) و (2)،
سمینار در مسائل مالی

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:
سمینار در مسایل مالی
روش تحقیق پیشرفته
مدیریت سرمایه گذاری
تصمیم گیری در مسائل مالی

3- فعالیت پژوهشی :

3-1-مقالات چاپ شده در مجلات علمی :
1-  بررسی همبستگی شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام.
2- سنجش کارآیی بورس اوراق بهادار تهران.
3-  بررسی عوامل مؤثر در ایجاد فشار عصبی و نقش آن در کارآیی کارکنان یک پالایشگاه.
4-  بررسی عوامل مؤثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکتهای سهامی عام.
5-  بررسی ارتباط شاخصهـای بهـره وری کـاروسرمایـه بـا شاخص های سود آوری در شرکت های   سهامی عام.
6- تأثیر اهرم مالی بر ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) شرکت های سهامی عام در ایران.

3-2- پژوهش کارهای تحقیقاتی:
1-  سیستم جامع بانک اطلاعاتی سهام- حسینعلی سینایی - استانداری خوزستان – 1375.
2-  طرح ممیزی کسبه و پیشه وران شهر اهواز - حسنعلی سینایی-  شهرداری اهواز - 1374 – 1375.

3-4- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:
1- پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANNS).
2-  بررسی چگونگی استفاده از تکنیک روشهای تصمیم گیری در مدیریت مالی و عملیاتی شرکتهای صنعتی استان خوزستان.

3-5- پایان نامه های تحصیلی :

3-4-1- به عنوان راهنما:
1-  بررسی مشکلات ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و صادرات کالا در صنایع و کارگاههای بزرگ صنعتی.
2-  بررسی کارآیی بورس اوراق بهادار تهران در سطح نیمه قوی.
3-  بررسی چگونگی استفاده از تکنیکها و روشهای تصمیم گیری در مدیریت مالی و عملیاتی شرکتهای صنعتی استان خوزستان.
4-  بررسی تأثیر شرکت در نظام پیشنهادات بر روی رضایت شغلی کارکنان شرکت فولاد خوزستان.
5-  بررسی همبستگی شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
6-  بررسی و تحلیل نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در شرکتهای سهامی عام مورد پژوهش شرکت سرمایه گذاری و توسعۀ خوزستان.
7-  بررسی موانع و مشکلات پیمانکاران خصوصی در طرحهای عمرانی ملی.
8- واگذاری شرکتهای وابسته به وزارت نفت و تأثیر آن بر وضعیت مالی و عملکرد آنها.
9-  بررسی توجیه اقتصادی. مالی، سرمایه گذاری از فولاد سازی با توجه به تأمین مالی از طریق بیع متقابل.
10-  بررسی عوامل مؤثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکتهای سهامی عام.
11- بررسی ارتباط شاخص بهره وری کار و سرمایه با شاخص های نوآوری در شرکتهای سهامی عام گروه مواد غذایی و آشامیدنی ها.
12- تأثیر اهرم مالی برریسک سیستماتیک (B) سهام عادی شرکتهای سهامی عام در ایران.
13- پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANNS).  

4-فعالیت و سوابق اجرائی :
1-  ریاست دانشکده حدود 2 سال.
2- عضویت در کمیته تحصیلات تکمیلی به مدت 7 سال.
3- عضویت در هیأت مدیره و مشاوره شرکتهای صنعتی و تجاری به مدت 14 سال.

بازدید : 5984

نماد اعتماد
logo-samandehi