دکتر بلقیس باورصاد

نام و نام خانوادگی : بلقیس باورصاد                  
محل خدمت : دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه مدیریت)
سال و محل تولد :  1343- مسجد سلیمان                   
 شغل: عضو هیات علمی
آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد
مرتبه علمی :  دانشیار
تلفن محل کار:  3337975-3331216                      
تاریخ استخدام: 1382                                              
دورنگار: 3337411
پست الکترونیکی :      bita40@yahoo.com    bavarsad-b@cua. ac.ir  

1- مدارک تحصیلی :
کارشناسی: بازرگانی 96-1993، دانشگاه پونا ( هندوستان ).
کارشناسی ارشد: اقتصاد- 98-1996، دانشگاه پونا ( هندوستان).
دکتری: مدیریت بازرگانی-2002- 1999.

2- فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس کارشناسی :
مدیریت تولید و عملیات
 زبان تخصصی 1 و 2  مدیریت
زبان عمومی مدیریت
سازمانهای پولی و مالی

2-2- زمینه های تحقیقاتی :
مدیریت تکنولوژی
صنایع مهندسی
مدیریت نیروی انسانی
کار آفرینی
اقتصادی

مدیریت تولید

3-فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

1-Engineering Industry in the State of Maharashtra, New Trends, Monthly Commentary on Indian Economic Conditions , Vol.   XlII, No. 5 Dec 2000, 497 (India).  

2- With Others, The Selecting of An Optimal Irragation System for Sugar Cane Plantations in the Khuzestan RegionUsing the TOPSIS Method.

3-2- طرحهای تحقیقاتی :
1-  بررسی عوامل و فشار روانی مدیران در محیط کار- در دست اقدام.
2-  بررسی روابط ساده و چند گانه بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد رفتاری کارکنان - در دست اقدام.
3- استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی پروژه های آب استان خوزستان - در دست اقدام.
4- اولویت بندی پروژه های آب و فاضلاب در استان خوزستان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره- در دست اقدام.
5-  بررسی اقتصادی صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان - در دست اقدام.

4-  کتاب های چاپ شده :                       
Role of Production Technology  Management in Engineering Industry, Himalaya Publishing House, 2005 (India).

5- کتابهای در درست چاپ:
 ترجمه و تألیف کتاب  :
 . 1- Essentional Economics
2- Handbook of Technology Management.
3- Entrepreneurship and Small Business.
4- Operations Management and Supply Chain Approach.

6- فعالیت و سوابق اجرائی :
1- حدود چهارده سال تجربه کاری در زمینه خدمات آموزشی و دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز    از سال 1378-1361.
2- یکسال سرپرستی کتابخانه دانشکده اقتصاد شهید چمران اهواز از تاریخ 26/7/1382 الی 10/8/1383
3 – عضو هیأت علمی (گروه مدیریت) دانشگاه شهید چمران از سال1382 تا کنون.
4- عضو کمیته فنی و برنامه ریزی آموزشی مرکز آموزش عالی بین المللی فولاد دانشگاه شهید چمران اهواز.
5- عضو کمیته تخصصی گروه مدیریت.

بازدید : 8048