دکتر عبدالمحمد مهدوی

دکتر عبدالمحمد مهدوی

مرتبه علمی:  استادیار
تاریخ تولد: 1347
محل صدور: چرداول ( ایلام)
تلفن: 3331216-0611
پست الکترونیک: ammahdavi@scu. ac.ir
 
مدارج علمی و تحصیلی:
دکترای تخصصی، مدیریت - سیستمها، دانشگاه تهران، ایران، 1382
کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی  - سیستمها، دانشگاه تهران، ایران، 1375
کارشناسی، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ایران، 1371

تألیف کتاب:
نظام آموزش کارکنان در عصر اطلاعات، طی مراحل اداری چاپ در انتشارات دانشگاه شهید چمران
اثربخشی سیستم های اطلاعات سازمانی، در مرحله ویرایش نهایی
مدیریت عملکرد کارکنان، در مرحله ویرایش نهایی
   
علایق و توانمندی‌های پژوهشی:
1- طراحی نظام آموزش و توسعه مدیران و کارکنان
2- تدوین بودجه عملیاتی دستگاه های اجرایی
3- بررسی سبک مدیریت و رهبری موجود و مطلوب
4- طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
5- سنجش رضایت مشتریان
6- طراحی ساختار سازمانی
7- سنجش کیفیت خدمات سیستم‌های اطلاعاتی
8- خصوصی سازی
9- امکان‌سنجی طرحهای اقتصادی
10- بررسی فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب
11- برگزاری کارگاههای آموزشی در موضوعات مختلف مدیریت

علایق و توانمندی‌های آموزشی:
1. درس تحلیل آماری و کاربرد آمار در مدیریت در مقاطع تحصیلی دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی
2. درس مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته در مقاطع تحصیلی دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی
3. درس روش تحقیق و روش تحقیق پیشرفته مدیریت در مقاطع تحصیلی دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی
4. درس مدیریت رفتار سازمانی و پیشرفته در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی
5. درس بودجه ریزی در مقطع تحصیلی کارشناسی
6. درس تئوری های سازمان و مدیریت در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی
7. درس تحقیقات بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد
8. نظام آموزش کارکنان در عصر اطلاعات
9. ارایه عناوین مزبور در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت، سمینار و کارگاه آموزشی برای دستگاههای اجرایی، شرکتها و بانکها.

تألیف مقاله:
مدل پیشنهادی ارزیابی کیفیت خدمات سیستم‌های اطلاعاتی، دانش مدیریت شماره 59/ تهران، 1381
ارزیابی کیفیت خدمات سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، مجله مدرس علوم انسانی شماره 55/ تهران، 1387
مدل مماس، مدل پیشنهادی برای نیازسنجی آموزشی، دانش مدیریت شماره 63/ تهران، 1382
طراحی مدل تئوریک برای تاسیس کلینک‌های محلی بهبود سیستم، دانش مدیریت شماره 64/ تهران، 1383
سیستم‌های خبره، مزایا و محدودیت‌ها، تدبیر شماره 94/ تهران، 1378
مدیریت در عصر اطلاعات، توسعه مدیریت شماره 7/ تهران، 1378
مشارکت کنندگان در ایجاد سیستم‌های خبره، جهاد شماره 221-220/ تهران، 1378
سازمانهای پیشگام، تحول اداری شماره 23/ تهران، 1378
جستجوی اسناد پیچیده برای تصمیم‌گیری، تحول اداری/ تهران، 1381
نقش هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره در تحول اداری، مجموعه مقالات همایش نظام اداری و توسعه/ تهران، 1378
مدیریت عوامل محیطی، تدبیر شماره 103/ تهران، 1379
بازی قدرت در سازمان، توسعه مدیریت/ تهران، 1380
رابطه میان ویژگی‌های محیطی و اقدامات سازمانی، تحول اداری شماره 23/ تهران، 1380
مکانیزم‌ها و الگوهای تغییر و مدیریت فرهنگ سازمانی، فصلنامه مصباح شماره 31/ تهران، 1378
بررسی موانع ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران، دانش مدیریت شماره 71/ تهران، 1384

سوابق پژوهشی

پژوهش‌ها:
تدوین ساختار و تشکیلات تفصیلی بخش ورزش و ترببت بدنی کشور، دانشگاه تهران، سازمان تربیت بدنی، 1383، مدیر طرح
ارزیابی عملکرد و سنجش کارآیی و اثربخشی کارکنان صندوق انصار، بنیاد مالی و اعتباری انصار، بنیاد مالی و اعتباری انصار، 1381، مجری
طراحی مدل کلینیک محلی بهبود سیستم، دانشگاه تهران،   1382، همکار اصلی
بررسی فرایند خصوصی سازی در توسعه ورزش کشور و روش های تقویت آن، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، سازمان تربیت بدنی، 1382، مجری
بررسی شیوه های مدیریت و انگیزش مؤسسات و مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد (کشاورزی)، جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، 1381، همکار اصلی
نظرخواهی از شهروندان پیرامون تأمین هزینه‌های شهر تهران، دانشگاه تهران، شهرداری تهران، 1381، مدیر پروژه
بررسی موانع ارتباطات صنعت و دانشگاه، دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، 1382، مدیر پروژه
طراحی و سازماندهی خوشه صنعتی مبلمان، دانشگاه تهران، شرکت شهرکهای صنعتی ایران، 1382، همکار اصلی
نیاز سنجی آموزشی تجارت الکترونیکی در بخش دولتی و غیر دولتی ایران، مرکز کد گذاری کالا و خدمات ایران، 1381، مجری
نیاز سنجی آموزشی مدیران و کارکنان صندوق انصار، صندوق انصار، موسسه مالی و اعتباری انصار، 1382، مجری
مطالعه و تنظیم برنامه آموزش کارکنان وزارت تعاون و ارزشیابی و نظارت بر آن، دانشگاه تهران، وزارت تعاون، 1383، مجری
طرح جامع نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان شرکت پست، دانشگاه تهران، 1382، مجری
طراحی سیستم بهینه مکاتبات وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1376، همکار اصلی
بررسی وضعیت و نقش مدیریت در صنایع و ارائه استانداردهای مدیریتی نوین، دانشگاه تهران، وزارت صنایع و معادن، 1383، مجری
تأثیر فرهنگ سازمانی بر سبک مدیریت(رساله دوره کارشناسی ارشد)، آموزش و پرورش ایلام، اداره کل اموزش و پرورش ایلام، 1375،   مجری
بررسی مدیریت بحران و تدوین تجربیات مدیران بنیاد و ستاد بازسازی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ستاد بازسازی کل کشور، 1377، مجری

سابقه تدریس:
آمار و کاربرد آن در مدیریت، کارشناسی، دانشگاه الزاهرا، 1376
تئوری احتمالات، کارشناسی، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، 1377
سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک، کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی استان مرکزی

و...

بازدید : 7712