جیران محمدی

نام و نام خانوادگی :  جیران محمدی                   
محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه مدیریت)
سال  و محل تولد :   1352- دهلران                                          
 شغل: عضو هیات علمی
آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد
مرتبه علمی :  مربی،   پایه 1        
تلفن محل کار:  3337975-3331216          
تاریخ استخدام: 1380
دورنگار: 3337411
پست الکترونیکی : Mohammadi-y@Cua. ac.ir

1-مدارک تحصیلی :
کارشناسی: مدیریت دولتی - دانشگاه تهران -  مجتمع آموزش عالی قم - ایران (1375)
کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها - دانشگاه تهران - مجتمع آموزش عالی قم - ایران (1379)

1-فعالیت آموزشی :

2-1-  تدریس دروس کارشناسی :
 مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مبانی سازمان و مدیریت
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1) و  (2)
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

2-فعالیت پژوهشی :
1- طراحی مدل برنامه ریزی نیروی انسانی در بیمارستانهای آموزشی - مجله علمی- پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد پذیرش شده است.
2- یک مقاله نیز جهت بررسی و چاپ در فصلنامه بررسیهای اقتصادی در حال انجام است.

3- عضویت در مجامع ملی - بین المللی
عضو پیوسته-  انجمن علوم مدیریت ایران-  ایران-  تهران -1377

3-4- پایان نامه های تحصیلی :
1- طراحی مدل برنامه ریزی نیروی انسانی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز-دکتر عالی آذر- جیران محمدی.

4-فعالیت و سوابق اجرائی :
1-  به مدت دو ترم از بهمن 1380 تا بهمن 1381 عضو فعال مرکز کارآفرینی دانشگاه بودم.

بازدید : 6041

نماد اعتماد
logo-samandehi