اسلام فاخر

نام و نام خانوادگی :  اسلام فاخر
محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه مدیریت)
سال و محل تولد : 1355- اهواز
شغل: عضو هیات علمی
آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد
مرتبه علمی: مربی، پایۀ 1
تلفن محل کار:  3337975-3331216               
تاریخ استخدام: 1382
دورنگار: 3337411
پست الکترونیکی:   Islam1355@yahoo.com

1- مدارک تحصیلی :
کارشناسی: مدیریت بازرگانی-  دانشگاه شهید چمران اهواز - 1379
کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی گرایش مالی- دانشگاه شهید چمران اهواز – 1382

2- فعالیت آموزشی :

2-1 -   تدریس دروس کارشناسی :
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
تحقیق در عملیات 1و2
آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2

3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:
1-  برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژی مناسب با کمک تکنیک AHP
2- رتبه بندی دانشکده های دانشگاه شهید چمران با کمک تکنیک ToPSIS

4- کتابهای چاپ شده:
1-  تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت- دکتر عادل آذر، دکتر منصور مؤمنی، اسلام فاخر.
2- آمار و احتمالات- دکتر عادل آذر، دکتر منصور مؤمنی، اسلام فاخر، سعید جعفری.

بازدید : 4999