معرفی کتاب : بازاریابی و تجارت الکترونیکی

معرفی کتاب : بازاریابی و تجارت الکترونیکی
نویسنده کتاب : صنايعي علي ، دلبري مهدي، يزدان خواه سعيد
ناشر کتاب : جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
تعداد صفحات کتاب : 304

فهرست مطالب کتاب

مقدمه انجمن مدیران صنایع 9
مقدمه مولف- چاپ دوم 10
فصل اول: جهانی شدن بازار
پنج ویژگی یا روند عمده پدیده جهانی شدن 14
ورود به بازارهای جهانی 16
بازاریابی 16
مراحل فرایند بازاریابی 17
طرح بازاریابی 17
نوشتن طرح بازاریابی 18
اجزای طرح بازاریابی 18
تعیین اهداف برنامه بازاریابی 19
نظریه های مدیریت بازاریابی 20
تحلیل موقعیت 22
دریچه‌های راهبردی 24
گزینه‌های راهبردی 24
انتخاب یک گزینه‌ای راهبرد 25
ماتریس پرتفولیو 26
ماتریس جذابیت بازار/ نقاط قوت سازمان 27
سیستم اطلاعات بازاریابی 28
بازاریابی بین‌المللی 29
بازرگانی بین‌المللی 30
ورود به بازارهای بین‌المللی 30
راهبردهای ورود به بازارهای جهانی 31
صادرات 31
اعطای امتیاز 33
مشارکت 34
تولید در کشورهای خارجی 35
صادرات غیرنفتی 36
تجارت الکترونیکی 38
علامت سؤال 39
سگها 39
ساخت 39
اجزاء ارزیابی ونظارت طرح بازاریابی 41
راههای ورود به بازارهای جهانی 42
راهبرد حمایت از صادرات 43
نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور 43
علتهای اصلی برای صادرات شرکت‌ها 44
شکل های ورود به بازارهای بین‌المللی 44
حق مجوز 45
مشارکت 46
سرمایه‌گذاری مستقیم 46
انتخاب گزینش کشور مورد نظر 47
طراحی یک برنامه بازاریابی 47
محصول 47
قیمت 48
ترفیع 49
توزیع 49
مشکلات و محدودیتهای صادرات 50
مهمترین دلایل و انگیزه‌های شرکتها برای صادرات 51
تبلیغات 55
مزایا و معایب رسانه های عمده تبلیغاتی 55
هفت فرمان تبلیغات مؤثر 57
فصل دوم اثر فن آوری بربازاریابی
Yin/Yang دردنیای مدرن امروز 60
جهان 60
فن آوری اطلاعات در خرده فروشی 61
فن آوری اطلاعات درتوزیع 62
توزیع خدمات 63
توزیع خودکار 63
فن آوری اطلاعات در تحقیقات بازار 64
فن آوری اطلاعات در تبلیغات 65
مبادله الکترونیکی اطلاعات در تجارت 66
ازتجارت الکترونیکی تا خرید و فروش الکترونیکی 67
سیستم آسیکودا 68
سیستم آسیکودا در جمهوری اسلامی ایران 71
سند واحد اداری 72
هدف 73
ویژگیهای آسیکودا 73
نسخه های آسیکودا 75
فصل سوم: اثر فن آوری برتجارت
آزمون خرید الکترونیکی 79
ویژگیهای محصول 81
آشنایی و خرسندی 84
ویژگیهای مشتریان 88
خلاصه و امتیاز بندی 93
کاربردبازاریابی فردبه فرد 96
قیمت‌گذاری و بازاریابی فردبه فرد 96
بازاریابی سازمانی به صورت سنتی 97
تقسیم بندی بازارو تعیین بازارهدف 98
کالاهاو خدمات 106
توزیع 106
ارتباطات بازاریابی 108
اهداف ارتباطات 109
مخاطبان هدف و فرایند جذب آنها 110
روشهای ارتباطی و ترفیع 112
بازاریابی فردبه فرد 113
فصل چهارم: نحوه پاسخگویی به خریداران الکترونیکی
توانایی پاسخگویی 116
افزایش ضرورت نوآوری 118
تغیر مهارتها و شایستگی‌ها 119
ایجاد تحول 120
سیمای آینده خرید 122
10راه حل راهبردی برای خرده فروشان 125
خلاصه 142
چگونه تولیدکنندگان می توانند واکنش نشان دهند؟ 143
10راه حل راهبردی برای تولید کنندگان 150
خلاصه 167
امکان دسترسی 168
ابهام 170
جهانی 170
محلی 171
چندرسانه ای 171
تفاهمی 172
فردبه فرد 172
آثارشبکه داخلی وخارجی 173
همگامی 173
نتیجه گیری و پیشنهادات 174
فصل پنجم: بازاریابی اینترنتی
بازاریابی اینترنتی چیست؟ 176
منافع بازرگانی در اینترنت 180
ارتباط اینترنت با آمیخته بازاریابی 181
ساخت یک تجارت الکترونیکی 187
تفاوت در فرایندهای مبادله 188
اینترنت و اجزای مبادله B2B 189
اهداف مبادله B2B 189
فرایندهای مبادله B2B 192
شرکت کنندگان مبادله B2B 193
راهبرد مؤثر در طراحی یک سایت وب 195
نتیجه گیری 199
فصل ششم: سایت های مهم جهانی
موتورهای جستجو 201
سایتهای اطلاعات تجاری بین‌المللی 207
سایتهای اطلاعات تجاری منطقه ای 246
سایتهای اخبارتجارت الکترونیک 268
آدرس سازمانهای آمار
ضمیمه 1- نام اینترنتی کشورها 273
ضمیمه 2- فرهنگ لغات اینترنت 281
ضمیمه 3- آماری از جهان اینترنت 299
منابع و مآخذ 303
جدول1-1- مقایسه نظریه‌های مبتنی بر فروش و نظریه‌های 22
جدول2-1-اهداف تبلیغات بانک‌ها و فرآیند خرید مشتریان 59
جدول1-2-انقلاب خرده‌فروشی 63
جدول1-3-میزان وابستگی محصول به حواس 82
جدول2-3-آشنایی و خرسندی مشتری/علامت تجاری چه قدر 88
جدول3-3-ویژگی‌های سازمانی 98
جدول4-3-ویژگی‌های جدید 99
جدول5-3-مشتریان ( فروشندگان و خریداران) شبکه‌های تجارت 104
جدول6-3-ویژگی‌های بکنواخت کلیدی اینترنت به عنوان ابزاری 109
جدول7-3-مراحل اتخاذ وقبول کالا با خدمات در AMAZON و شبکه‌ 111
جدول1-4-10راه حل راهبردی 128
جدول2-4- مقایسه راه‌حلها 142
جدول3-4-رشد قدرت خرده‌فروشی 146
جدول4-4-راه‌حل راهبردی تولیدکنندگان 150
جدول5-4-ویژگی‌های کلیدی و اینترنت و www 169
جدول1-5- تفاوت مبادلات B2B و B2C 189
جدول2-5-تفاوت فعالیتهای فرایند خرید در انواع مبادلات B2B 193
جدول3-5-درصد جمعیت استفاده کننده از وب در سالهای 197
جدول4-5-پیش‌بینی تجارت الکترونیکی تا سال 2002 198

نماد اعتماد
logo-samandehi