معرفی کتاب : بازاریابی موفق در یک هفته

معرفی کتاب : بازاریابی موفق در یک هفته
نویسنده کتاب : ديويس اريک ، ديويس باري
ناشر کتاب : کيفيت و مديريت
تعداد صفحات کتاب : 81

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 2
شنبه: تعریف بازاریابی 3
چرا باید سیاست بازاریابی جهت دار را اتخاذ کنیم؟
بازاریابی و فروش
بازاریابی و شرکتها
یکشنبه: فرآیند تصمیم گیری در بازاریابی 11
مشخص ساختن اهداف
چرخه برنامه ریزی بازاریابی
دو شنبه: بازار 29
تقسیمات بازار
اهداف جزئی
تحقیقات بازاریابی
سه شنبه: تحقیقات بازاریابی 37
چهارشنبه: تمایلات، خواسته ها و نیازهای مشتری 51
عواملی که نظر مشتری را تحت تأثیر قرار می دهد
مزایای مد نظر مشتریان
عرصه رقابت و مشتریان شما
پنج شنبه: آشنایی با طراحی استراتژی بازار 61
استراتژی بازار- آمیزه بازاریابی
جمعه: مرور اجمالی 76
چک لیست شمانماد اعتماد
logo-samandehi