معرفی کتاب : تمایز یا نابودی

معرفی کتاب : تمایز یا نابودی
نویسنده کتاب : تراوت جک
ناشر کتاب : فرا
تعداد صفحات کتاب : 368

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: سلطه قدرتمند انتخاب 19
فصل دوم: چه بلایی بر سر پیشنهاد فروش منحصر به فرد آمده است 33
فصل سوم: زندگی بخشیدن مجدد به پیشنهاد فروش منحصر به فرد 45
فصل چهارم: "کیفیت" و " مشتری مداری" به ندرت در زمره ایده های متمایز کننده قرار
می گیرند 59
فصل پنجم: "خلاقیت" یک ایده متمایزکننده باشد 73
فصل ششم: "قیمت" به ندرت می تواند یک ایده متمایز کننده باشد 87
فصل هفتم: "عرض خط" راه مشکلی برای متمایز کردن است 107
فصل هشتم: گام هایی به سوی تمایز 119
فصل نهم: تمایز در فکر اتفاق می افتد 133
فصل دهم: "اولین بودن" یک ایده متمایز کننده است 149
فصل یازدهم: " مالکیت بر یک خصوصیت" راهی برای تمایز است 169
فصل دوازدهم: "رهبری" راهی برای ایجاد تمایز است 187
فصل سیزدهم: "میراث" یک ایده متمایز کننده است 199
فصل چهاردهم: "تخصص بازار" یک ایده متمایز کننده است 219
فصل پانزدهم: "ترجیح" یک ایده متمایز کننده است 233
فصل شانزدهم: "نحوه ساخت یک فرآورده" می تواند یک ایده متمایز کننده 251
فصل هفدهم: "جدیدترین بودن" می تواند ایده ای متمایز کننده باشد 269
فصل هجدهم: "چشمگیر بودن" راهی برای متمایزکردن است 283
فصل نوزدهم:"رشد و توسعه" می تواند تمایز را از بین ببرد 295
فصل بیستم: تمایز غالباٌ نیازمند فداسازی است 311
فصل بیست و یکم: متفاوت بودن در جاهای مختلف 325
فصل بیست ودوم: حفظ تمایز 339
فصل بیست وسوم : چه کسی مسئول تمایز است؟ 355

نماد اعتماد
logo-samandehi