معرفی کتاب : کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

معرفی کتاب : کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
نویسنده کتاب : مختاران ماهرخ ، حسيني کيا تقی
ناشر کتاب : آذرباد
تعداد صفحات کتاب : 186

فهرست مطالب کتاب

بخش اول
فصل اول: مبانی اجتماعی بازاریابی
فصل دوم: برنامه ریزی استراتژیک
فصل سوم: تحقیقات بازاریابی
فصل چهارم: بازارهای مصرف کننده
فصل پنجم: چگونگی تقسیم بازار
فصل ششم: طراحی کالا
فصل هفتم: قیمت گذاری کالاها
فصل هشتم: توزیع کالا
فصل نهم: ارتباطات بازاریابی
فصل دهم: بازاریابی جهانی
فصل یازدهم: انواع بازاریابی


بخش دوم
فصل اول: مبانی اجتماعی بازاریابی
فصل دوم: برنامه ریزی استراتژیک
فصل سوم: تحقیقات بازاریابی
فصل چهارم: بازارهای مصرف کننده
فصل پنجم: چگونگی تقسیم بازار
فصل ششم: طراحی کالا
فصل هفتم: قیمت گذاری کالاها
فصل هشتم: توزیع کالا
فصل نهم: ارتباطات بازاریابی
فصل دهم: بازاریابی چهانی
فصل یازدهم: انواع بازاریابی

نماد اعتماد
logo-samandehi