معرفی کتاب : استراتژی بازاریابی

معرفی کتاب : استراتژی بازاریابی
نویسنده کتاب : ريس آل ،تروت جک
ناشر کتاب : يادواره کتاب
تعداد صفحات کتاب : 125

فهرست مطالب کتاب

پیش درآمد 4
قانون رهبری 7
قانون طبقه 15
قانون ذهن 19
قانون تصورات 23
قانون توجه 29
قانون انحصار 37
قانون نردبان 41
قانون مسابقه دو نفره 47
قانون عکس 52
قانون تقسیم 57
قانون چشم انداز 63
قانون توسعه خط 69
قانون قربانی 76
قانون ویژکی ها 85
قانون صداقت 89
قانون حرکت جسورانه 94
قانون غیر قابل پیش بینی بودن 98
قانون موفقیت 101
قانون شکست 106
قانون سر و صدا 110
قانون شدت 116
قانون منبع 119
هشدار 124

نماد اعتماد
logo-samandehi