معرفی کتاب : 2000 تست مدیریت بازاریابی

معرفی کتاب : 2000 تست مدیریت بازاریابی
نویسنده کتاب : حقيقي محمدعلي ،ابراهيم نژاد روح الله ، کيايي بتول
ناشر کتاب : ترمه
تعداد صفحات کتاب : 362

فهرست مطالب کتاب

فصل 1
مفاهیم اساسی بازاریابی 1
پاسخنامه فصل اول: مفاهیم اساسی بازاریابی 51
فصل2
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 59
پاسخنامه فصل دوم: برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 85
فصل3
تحقیقات بازاریابی 89
پاسخنامه فصل سوم: تحقیقات بازاریابی 123
فصل 4
تقسیم بندی بازار و رفتار مصرف کننده 127
پاسخنامه فصل چهارم: تقسیم بندی بازار و رفتار مصرف کننده 156
فصل5
محصول و استراتژی های کالا و خدمات 161
پاسخنامه فصل پنجم: محصول و استراتژی های کالا و خدمات 196
فصل6
تعیین قیمت 201
پاسخنامه فصل ششم: تعیین قیمت 223
فصل7
سیستم های توزیع و ترفیع 227
پاسخنامه فصل هفتم: سیستم های توزیع و ترفیع 251
فصل 8
بازارجهانی 255
پاسخنامه فصل هشتم: بازار جهانی 300
ضمیمه 305
سوالات سراسری بازایابی سال 1378 306
پاسخنامه سوالات سراسری بازاریابی سال 78 311
سوالات سراسری بازایابی سال 1379 312
پاسخنامه سوالات سراسری بازاریابی سال 79 317
سوالات سراسری بازایابی سال 1380 318
پاسخنامه سوالات سراسری بازاریابی سال 80 323
سوالات سراسری بازایابی سال 1381 324
پاسخنامه سوالات سراسری بازاریابی سال 81 329
سوالات سراسری بازایابی سال 1382 330
پاسخنامه سوالات سراسری بازاریابی سال 82 336
سوالات سراسری بازایابی سال 1378 337
پاسخنامه سوالات سراسری بازاریابی سال 78 342
سوالات سراسری بازایابی سال 1379 343
پاسخنامه سوالات سراسری بازاریابی سال 79 347
سوالات سراسری بازایابی سال 1380 348
پاسخنامه سوالات سراسری بازاریابی سال 80 352
سوالات سراسری بازایابی سال 1381 353
پاسخنامه سوالات سراسری بازاریابی سال 81 357
سوالات سراسری بازایابی سال 1382 358
پاسخنامه سوالات سراسری بازاریابی سال 82 361
منابع و ماخذ 362


نماد اعتماد
logo-samandehi