معرفی کتاب : کاربرد بازاریابی و اینترنت

معرفی کتاب : کاربرد بازاریابی و اینترنت
نویسنده کتاب : احمدي حسين ،ويرجينياري م
ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تعداد صفحات کتاب : 209

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار ناشر
مقدمه
بخش اول- بازاریابی
فصل - آشنایی با بازاریابی
فصل - تحلیل بازار و تعیین بازار هدف
فصل - محصول جدید
فصل - اطلاعات بازار
فصل - ارزیابی عملکرد بازاریابی و فرآیند آن
بخش دوم- انواع بازاریابی
فصل - آشنایی با بازاریابی صنعتی
فصل - آشنایی با بازاریابی صادرات
فصل - بازاریابی پیمانکاری و خدمات مهندسی
فصل - خلاصه دو گزارش بازاریابی در ایران
بخش سوم- بازاریابی الکترونیکی
فصل - آشنایی اجمالی با بازاریابی الکترونیکی
فصل - آشنایی با روشهای ترویج فروش الکترونیکی
فصل - کلید واژه ها در تبلیغات الکترونیکی
فصل - جستجوگرها و صدرنشینی در لیست ها
فصل - هشت جستجوگر بزرگ اینترنت
فصل - وابسته تجاری در اینترنت

نماد اعتماد
logo-samandehi