معرفی کتاب : جعبه ابزار بازاریابی

معرفی کتاب : جعبه ابزار بازاریابی
نویسنده کتاب : لوئک ريچارد
ناشر کتاب : انستيتو ايز ايران
تعداد صفحات کتاب : 196

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 9
فصل 1-استراتژی بازاریابی 15
فصل 2-ایجاد یک برنامه بازاریابی 31
فصل 3-تحقیقات بازاریابی 41
فصل 4-سفارشی ساختن یا مشتری پسند نمودن بازار 59
فصل 5-تحلیل رقبا 71
فصل 6-پرداختن به نام تجاری 83
فصل 7-مشتری های مناسب 93
فصل 8-ایجاد محصولات یا خدمات جدید 107
فصل 9-قیمت گذاری صحیح 129
فصل 10-ارتباط یکپارچه بازاریابی 147
فصل11-بازارابی تعاملی 157
فصل12-بازارابی فراسوی مرزها 169
فصل 13-آینده بازارابی 183
ضمیمه 193

نماد اعتماد
logo-samandehi