معرفی کتاب : مدیریت بازاریابی صادرات

معرفی کتاب : مدیریت بازاریابی صادرات
نویسنده کتاب : برانچ آلن اي
ناشر کتاب : شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
تعداد صفحات کتاب : 304

فهرست مطالب کتاب

صل 1: دفتر بازاریابی صادرات -
نقش دفتر صادرات -
تشکیلات و مسئولیت ها -
تشکیلات سازمانی دفتر حمل -
تشکیلات دفتر فروش -
عوامل موثر بر تشکیلات و ساختار دفتر بازاریابی صادرات -
سیاست و سوابق صادرات -
فصل 2: تحقیق و ارزیابی صادرات -
ساختار بازار -
سهم بازار -
روند بازار -
اندازه بازار -
گزارش های بازار -
زیربنای بازاریابی -
کامپیوتری کردن -
مبادلات الکترونیکی اطلاعات یا تجارت بین المللی بدون کاغذ(EDI) -
فصل 3: تحقیق در بازار صادرات -
اجزای تشکیل دهنده تحقیق باز -
اجرای تحقیق بازار -
انواع تحقیق بازار -
پرسشنامه -
نمونه گیری -
مقایسه تحقیق صنعتی و مصرفی -
موانع تحقیق در بازار -
نتیجه گیری -
فصل 4: تبلیغات در صادرات -
عوامل تعیین کننده نوع تبلیغات -
اصول تبلیغات -
معرفی محصولات از طریق رسانه ها -
طرح استفاده از وسایل ارتباطی -
توسعه فروش -
خدمات بعد از فروش -
پیش بینی حمایت از محصول -
عوامل تعیین کننده در طرح محصول -
چرخه حیات محصول -
توسعه محصول -
اعطای امتیاز در خارج -
تکمیل کالا در خارج -
سرمایه گذاری مشترک -
ادغام و مالکیت شرکت ها -
تبلیغات غیررسانه ای -
نام تجاری کالا -
نوآوری در بازاریابی -
بازاریابی نفوذی -
فصل 5: تأمین مالی صادرات -
پرداخت های مبتنی بر حساب باز -
برات -
اعتبارات اسنادی و اسناد مرتبط با آن -
اعتبار قابل انتقال -
اعتبار پشت به پشت -
اعتبارات گردان -
اعتبار قبولی -
اعتبارات پرداخت های معوقه -
اعتبارات اسنادی انتظاری -
داد و ستد متقابل -
عاملیت -
ضبط -
فصل 6:هزینه یابی و قیمت گذاری -
انتخاب روش ورود به بازار صادراتی -
هزینه یابی محصول صادراتی -
تعیین قیمت محصول -
نرخ های برابری ارز در سطح بین المللی -
آمار -
فصل 7: کنترل بودجه و بازاریابی -
کنترل بودجه -
مدیریت صادرات -
برنامه ریزی -
سازماندهی منابع -
هماهنگی فعالیت ها -
سمت گیری به سوی اهداف -
نظارت بر فعالیت ها -
طرح بازاریابی فروش -
پیش بینی بازار -
فصل 8: اینکوترمز 1990 -
اتاق بازرگانی بین المللی -
عوامل تعیین کننده اختیار اینکوترمز -
اینکوترمز 1990 -
فصل 9: فروش صادراتی -
عوامل مهم در روش های فروش محصولات در خارج -
مذاکره درباره فروش -
قبل از مذاکرات -
در خلال مذاکرات -
کارگزاران و توزیع کنندگان -
دارندگان امتیاز انحصاری(نمایندگان انحصاری) -
موسسات واسطه -
کنسرسیوم ها -
موسسات صادراتی -
عاملیت -
فروش گروهی -
نمایشگاه های سیار -
تبلیغات پستی -
تبلیغات فروشگاهی -
سمینارهای خارج از کشور -
شرکت های چندملیتی -
آموزش پرسنل فروش -
فصل 10: تذکراتی به بازرگانان درباره دیدارهای خارجی -
هدف از دیدارهای خارجی -
برنامه ریزی دیدار خارجی -
اطلاعات عمومی -
مایحتاج سفر -
هتل ها، رستوران ها و تسهیلات ارتباطی -
عوامل اقتصادی -
واردات و کنترل تبادل ارز -
نتیجه -
فصل 11: توزیع. عوامل سیاسی -
عوامل مهم در هماهنگی روش حمل یک محموله بین المللی -
تحلیل توزیع حمل -
قرارداد فروش صادرات -
تفاوت های فروش صادرات -
تفاوت های عمده بین صادرات و بازاریابی داخلی -
عوامل سیاسی -
فصل 12: بازار واحد 1992 -
ملاحظات بازاریابی و استراتژیک -
سازمان جامعه اروپا -
اجزای بازار واحد -
نتیجه گیری -
فصل 13: استراتژی بازاریابی صادرات -
انتخاب بازار صادراتی و حالت ورود به بازار -
معیار در انتخاب کانال های توزیع -
استراتژی قیمت گذاری -
ترکیب بازاریابی -
برنامه ریزی در بازاریابی صادرات -
بازاریابی در زمان رکود اقتصادی -
آینده -
ضمیمه -

نماد اعتماد
logo-samandehi