معرفی کتاب : بازاریابی خلاق: روش های کشف ایده های راه گشا در بازارایابی

معرفی کتاب : بازاریابی خلاق: روش های کشف ایده های راه گشا در بازارایابی
نویسنده کتاب : کاتلر فيليپ ،فرناندو ترياس دبس
ناشر کتاب : کساکاوش
تعداد صفحات کتاب : 184

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 15
فصل1: سیر تکاملی بازارها و پویایی رقابت 19
تمرکز شدید توزیع در کالاهای مصرفی بسته بندی شده -
کاهش تعداد رقبا و افزایش شدید تعداد مارک ها -
کوتاه شدن دوره عمر محصول -
جایگزینی، ارزان تر از تعمیر -
تحول در بازارها از طریق فناوری دیجیتال -
افزایش تعداد مارک های تجاری ثبت شده و حق امتیازها -
افزایش تنوع محصولی خاص و مشخص -
تجزیه و بخش بندی بیش از حد بازارها -
اشباع تبلیغات تجاری و پیچیده شدن عرضه محصولات جدید به دلیل تعدد رسانه ها -
کاهش توانایی و ظرفیت کسب فضایی در ذهن مصرف کنندگان -
نتیجه: بازارها بسیار رقابتی هستند -
خلاصه -
فصل2: نقاط قوت و ضعف تفکر سنتی بازاریابی 31
شناسایی نیازها به عنوان نقطه شروع -
شرح و تعریف بازار -
انتخاب بازار -
انتخاب طبقه اصلی و طبقه فرعی از بازار توسط بازاریابان -
بخش بندی بازار از طریق انتخاب بازار به عنوان مفهومی ثابت -
بخش بندی و جایگاه یابی به عنوان استراتژی های رقابتی -
بخش بندی -
جایگاه یابی به عنوان استراتژی برای ایجاد مزایای رقابتی -
توسعه آمیخته بازاریابی: تنها چیزی که دیده می شود -
خلاصه -
فصل3: نوآوری ناشی از درون بازاری خاص، معمول ترین روش خلق نوآوری 47
نوآوری براساس تنظیم و تعدیل ویژگی ها -
نوآوری براساس اندازه -
نوآوری براساس بسته بندی -
نوآوری براساس طرح -
نوآوری براساس مکمل ها و افزودنی ها -
نوآوری براساس کاهش تلاش -
خلاصه -
فصل4: نوآوری ناشی از خارج بازاری خاص، روشی دیگر برای خلق نوآوری 61
مورد غلات صبحانه -
مورد تخم مرغ های شانسی -
مورد فروشگاه های زنجیره ای سون الون ژاپن -
مورد محصول جدید اکتیمال از شراکت دانون -
مورد فروشگاه های عرضه مواد غذایی در پمپ بنزین ها -
مورد کافی نت -
مورد پدر خواندگی یک کودک -
مورد مسابقه تلویزیونی برادر بزرگ -
مورد شورت های(شورت های ویژه کودکان) هاگیز -
مورد عروسک باربی -
مورد واکمن سونی -
خلاصه -
فصل5: نیاز به بازاریابی خلاق به عنوان مکمل بازاریابی عمودی 75
اصول بازاریابی عمودی و خلاق -
چگونگی فعالیت بازاریابی عمودی و خلاق -
تأثیر بازاریابی خلاق در تحریک بازار، در مقایسه با بازاریابی عمودی -
منبع حجم بازار -
موقعیت هایی که در آن ها نوعی از بازاریابی ممکن است مناسب تر باشد -
مسئولیت خلاقیت در بازارها -
خلاصه -
فصل6: تشریح فرآیند بازاریابی خلاق 91
تعریف بازاریابی خلاق -
اهداف بازاریابی خلاق -
منطق خلاقیت -
شباهت های بین طنز و تفکر خلاق -
اهمیت درک منطق خلاقیت -
سه مرحله بازاریابی خلاق -
انتخاب کالا یا خدمت -
مرحله1: انتخاب کانون تمرکز در فرآیند بازاریابی -
مرحله2: ایجاد یک شکاف بازاریابی -
مرحله3: ایجاد ارتباط -
بازده نهایی فرآیند بازاریابی خلاق -
مثال هایی از فصل4، در چارچوب بازاریابی خلاق -
فصل7: بازاریابی خلاق در سطح بازار 121
تغییر ابعاد به عنوان یک تکنیک کاربردی -
ایعاد تغییر یافته: مفاهیم و مثال ها -
تغییر نیاز: سعی در پوشش دادن کاربردی دیگر -
تغییر هدف، شخص، اشخاص یا گروهی خاص -
تغییر زمان: انتخاب لحظات جدید -
تغییر مکان: محصول خود را به سمت موقعیتی جدید سوق دهید -
تغییر موقعیت: محصول خود را به یک رویداد ربط دهید -
تغییر فعالیت: محصولات را در معرض آزمون قرار دهید -
ارتباط دادن محصول با بعدی جدید -
ایجاد ارتباطات بدون تغییر محصول -
ایجاد ارتباطات از طریق تغییر محصول -
یک مورد کامل: پیشنهاد مفهوم جدید کسب و کار -
تکنیک های فرعی جانشینی سطح بازار -
ترکیب بعد مکان -
تنظیم مجدد بعد زمان -
مبالغه در خصوص بعد مکان -
معکوس کردن بعد نیاز -
معکوس کردن بعد هدف -
حذف بعد زمان -
فصل8: بازاریابی خلاق در سطح محصول 137
فلسفه کاربرد بازاریابی خلاق در سطح محصول -
تجزیه و تحلیل محصول -
انتخاب نقاط ورودی -
انتخاب اجزای طبیعی به عنوان نقاط ورود -
انتخاب سایر اجزا به عنوان نقاط ورود -
به کارگیری و اعمال جایگزینی خلاق، مفاهیم و مثال ها -
جایگزینی -
ترکیب -
معکوس کردن -
حذف -
مبالغه -
مرتب کردن -
ارتباط بازار با محصول جدید -
یافتن موقعیتی مناسب -
استخراج نکات مثبت -
تجسم فرآیند خرید -
نیاز احتمالی محصول به اصلاح -
یک مورد کامل، خودروی دو طبقه -
فصل9: بازاریابی خلاق در سطح آمیخته بازاریابی 155
اثرات بازاریابی خلاق در سطح آمیخته بازاریابی -
بازاریابی خلاق برای تنوع بخشیدن به آمیخته بازاریابی"اتخاذ آمیخته دیگر محصولات" -
قیمت گذاری -
توزیع -
ارتباطات -
بازاریابی خلاق برای یافتن شیوه های جدید آمیخته بازاریابی: جایگزینی های خلاق -
ترکیب -
معکوس کردن -
حذف -
مبالغه -
تغییر شکل -
نیاز احتمالی محصول به اصلاح -
یک مورد کامل: فروشگاه های فولاد -
فصل10: اجرای بازاریابی خلاق 167
سه سیستم یک شرکت نوآور و خلاق: مدل"گری هامل" -
بازار ایده -
بازار سرمایه -
بازار هوش و استعداد -
مرحله بعدی: اداره کل فرآیند -
پیوست 177
مروری بر چارچوب بازاریابی خلاق -نماد اعتماد
logo-samandehi