معرفی کتاب : راهنمای برنامه ریزی بازار: برنامه بازاریابی محصول

معرفی کتاب : راهنمای برنامه ریزی بازار: برنامه بازاریابی محصول
نویسنده کتاب : بنگز ديويد اچ
ناشر کتاب : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تعداد صفحات کتاب : 336

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 9
فصل1: برنامه استراتژیک بازاریابی 13
فصل2: مروری بر بازاریابی 35
فصل3: کالاها و خدمات 53
فصل4: مشتریان و چشم اندازها 73
فصل5: تحلیل رقابت 95
فصل6: قیمت گذاری 109
فصل7: مکان یابی و عملیات فروش 123
فصل8: قوت ها و ضعف ها 133
فصل9: تبلیغات و پیشبرد فروش 149
فصل10: بازاریابی استراتژیک 175
فصل11: برنامه بازاریابی 193
فصل12: بازاریابی و اینترنت 203
پیوست1: خلاصه ای از سوالات و خطوط برنامه بازاریابی 213
پیوست2: برنامه بازاریابی شرکت آر.دی مونتویل و اسوسییتز 217
پیوست3: برنامه بازاریابی برای شرکت دلی شز دلکتیبل 223
پیوست4: کاربرگ ها 231
منابع 313
واژه نامه 323

نماد اعتماد
logo-samandehi