معرفی کتاب : مدیریت کسب و کار هاروارد: جعبه ابزار بازاریابی و فروش

معرفی کتاب :  مدیریت کسب و کار هاروارد: جعبه ابزار بازاریابی و فروش
نویسنده کتاب : دانشکده بازرگاني هاروارد
ناشر کتاب : اميد فرزانگان
تعداد صفحات کتاب : 176

فهرست مطالب کتاب

جعبه ابزار بازاریابی و فروش 1
فصل1: طرح و استراتژی های بازاریابی 11
چه مسائلی در بازاریابی باید مورد توجه قرار گیرند؟ 11
منظور از طرح و نقشه و سیاست چیست؟ 12
مراحل طرح نقشه و سیاست در تجارت 15
بازاریابی در کجا صورت بگیرد بهتر است؟ 16
نقشه و سیاست در بازاریابی و چرخه زندگی محصول 20
فاز مقدمه 21
فاز رشد 21
فاز نهایی 22
فاز کاهش 25
فصل2: ساماندهی طرح و نقشه در بازاریابی 29
یک نگاه اجمالی 29
از نقشه و سیاست تا طرح 29
تکمیل طرح از طریق ترکیب علائمی که در بازاریابی موثرند 31
نوع محصول 32
مکان 33
تعیین قیمت 34
ترقی 35
کنترل اثرات روحی که در بازاریابی تعیین کردید 36
فصل3: تحقیق در بازار 41
گوش دهید و یاد بگیرید 41
تحقیق رسمی 43
دو روش رسمی برای تحلیل نیاز خریدار 46
مراحل تحقیق 46
مورد آزمایش قرار دادن 47
تحلیل پیوستگی ها 49
به حساسیت مشتری در بالا/پایین بودن ها توجه کنید 51
روش غیررسمی تحقیق در بازار 52
استفاده از نظر افراد برجسته 52
معرفی طرح های ارزشمند 53
مجذوبیت کالا در بین مردم 55
فصل4: تغییر وضعیت بازار 59
تمرکز بر قسمت های مهم، هدفمند کردن و القای کیفیت خوب محصول در ذهن مشتری) 59
قسمت های مهم 61
تمرکز بر عملکرد قسمت های مهم 62
علائم موثر و سازنده 63
علائم و قسمت های مختلف بازار کار 64
از برنامه ریزی تا هدفمند کردن و موفقیت 64
القای کیفیت خوب محصول به مشتری 67
فصل5: تحلیل روش رقابت کنندگان 71
حریف تان را بشناسید 71
حریفان شما چه کسانی هستند؟ 73
ویژگی های تحلیل روش رقبا 75
سیاست ها و اهداف 75
موقعیت رقابت کننده را بررسی کنید 76
نقاط قوت و ضعف رقیب 76
عملکردهای افراطی 78
پنج نیروی کارآمد 78
فصل6: نشان دار کردن کالا 83
چه چیزی برای مشتری حائز اهمیت است؟ 83
کالا، تولیدات و خدمات متتفاوت 84
نظر مردم نسبت به تفاوت هایی که شما ایجاد می کنید 85
مارک دار کردن کالا 86
بهترین مارک های دنیا 88
فصل7: مشتریان خوب 91
فراگیری، حفظ و توسعه 91
وضعیت اقتصادی مشتری 92
حفظ مشتری 96
شناسایی نواحی شکست 97
از شکست تان عبرت بگیرید 97
فصل8: توسعه محصولات جدید و ارائه خدمات بیشتر 99
نقش بازاریاب 99
دو نوع از محصولات جدید 102
محصولی که در مرحله متوسط قرار گرفته و مشتری زیادی ندارد 102
محصولی که فروش آن به مرحله رشد و پیشرفت رسیده است 104
گستردگی خط تولید با استفاده از علائم جدید 106
مراحل ساخت محصولات جدید 108
نقش بازاریاب 110
قرار گرفتن در معرض بازار اولیه 111
غوطه ور شدن در بازار 113
در تولید و فروش محصولات جدید چه سیاستی نیاز است؟ 113
در آن سوی رشد و توسعه 114
فصل9: قیمت گذاری صحیح و مناسب 119
سیاست ها، تقاضا، گودال ها 119
روش1: قیمت گذاری نهایی 121
روش2: نگاه سطحی بر قیمت ها 121
روش3: قیمت گذاری موثر 123
روش4: بهره برداری از تجربیات 123
روش5: قیمت گذاری از روی پرستیژ 124
روش6: قیمت گذاری از راه طعمه قرار دادن 125
روش7: قیمت گذاری از راه ترقی و پیشرفت 126
روش8: قیمت گذاری با توجه به چرخه زندگی محصول 127
فاز مقدمه 127
فاز رشد 129
فاز رسیدن به مرحله نهایی 129
فاز کاهش 130
فصل10: گستردگی روابط در بازاریابی 133
خلاقیت، ثبات و استفاده از منابع موثر و مفید 133
هدف از ایجاد رابطه در بازاریابی چیست؟ 134
راه های برقراری ارتباط 136
روابط عمومی در کجا موثر واقع می شود؟ 137
تنظیم وسایل ارتباطی مناسب 138
هماهنگ عمل کنید 139
نیاز به مدیریت 142
فصل11: تأثیر روش های مختلف بازرگانی بر یکدیگر 145
کانال جدید، مبارزه طبیعی جدید 145
رشد بازار فروش از طریق آنلاین 146
فروش از طریق ایمیل 148
نام و آدرس هم کلید گشایش کار شماست 149
بهترین تمرین ها 150
وب سایت 151
بهترین تمرین ها 152
فصل12: احاطه دنیای بزرگ بازاریابی 157
دنیایی بزرگ و بی انتها 157
ضعف بازار جهانی 159
میزان رشد و ترقی بازار 161
مکان فروش یا توزیع کالا 163
قیمت گذاری 164
کنترل تصمیماتی که در بازار جهانی اتخاذ می شود 165
فصل13: آینده بازاریابی 167
فردا چه باید کرد؟ 167
مصرف کننده بیشترین اطلاعات را دارد 168
به قول تان وفا کنید 169
به اطلاعات عمیق دست می یابید 170
رشد و ترقی بازار 170
ارزیابی و مسئولیت 171
نژادهای بازاریابی 173


نماد اعتماد
logo-samandehi