معرفی کتاب : 101 راه برای افزایش فروش

معرفی کتاب : 101 راه برای افزایش فروش
نویسنده کتاب : فورسايت پاتريک
ناشر کتاب : قدياني
تعداد صفحات کتاب : 224

فهرست مطالب کتاب

خوانندة‌مورد نظر 11
یادآوری 13
مقدمه 15
چهارچوب فکری درست 19
راه 1: طرز برخورد درستی داشته باشید 19
راه2: خود انگیخته باشید 21
راه 3: مصمم شوید که مداوماً رهیافتهای خود را دقیق نمایید 22
برنامه ریزی و آمادگی 24
راه 4: وظایف خود را انجام دهید 24
راه 5: هدفهای روشنی را معین کنی 25
راه 6: اعتراضهای ممکن را پیش بینی کنید 27
راه 7: لوازم مناسب کمکی برای فروش را آماده سازید 28
راه 8: به یاد داشته باشید که دو فکر بهتر از یکی است 30
راه 9: کار و کسب خود را بشناسید 31
راه 10: کسب و کار مشتری را بشناسید 32
راه 11: محصول خود را بشناسید 33
ورود 36
راه 12: دیدن افراد مناسب 37
راه 13: خریدار کیست؟ 38
راه 14: نقش دربان 40
مشتری یابی 42
راه 15: مشتری یابی را به فعالیتی منظم تبدیل کنید 42
راه 16: روشهای مشتری یابی را که برای شما مؤثر هستند ایجاد نمایید 43
راه 17: در دسترس باشید 49
راه 18: در برابر مشتری جدید بایستید 51
راه 19: از روشهای مشتری یابی استفاده کنید 52
راه 20: تعیین وقت ملاقات 53
راه 21: رهیافت خود را به دروغ مبتنی نکنید 55
اولین تأثیرات 58
راه 22: اولین تأثیرات باقی می مانند 58
راه 23: ظاهر آراسته داشته باشید 59
راه 24: طوری شروع کنید که قصد دارید ادامه دهید 61
راه 25: رفتاری که بیش از همه احتمال موفقیت دارید 62
راه 26: چشم به چشم مشتری بدوزید 64
درک مشتریان 66
راه 27: نیاز به درک 66
راه 28: قدرت انتقال فکر 68
راه 29: به دیدگاههای مشتری احترام بگذارید 69
راه 30: کارکردن با مشتریان 70
راه 31: انواع مشتریان 71
راه 32: انواع خریداران 72
راه 33: به مشتری احترام بگذارید و او را به نام خطاب کنید 79
تشخیص نیازها 82
راه 34: مشتریان چه می خواهند 82
راه 35: روشهای تشخیص نیاز 83
راه 36: به آنچه خریدار می گوید گوش دهید 87
راه 37: یادداشت برداری 89
راه 38: توافق بر سر نیازها 90
راه 39: دو گونه نیاز 91
راه 40: شناخت و توافق بر اولویتهای مشتری 93
راه 41: استفاده از کارت سوابق 94
ارائه هر مورد 97
راه 42: ترغیب کردن به چه معنی است 98
راه 43: آنچه می گویید قابل فهم باشد 101
راه 44: از صحبتهای نامفهوم بپرهیزید 104
راه 45: درباره مزایا صحبت کنید 105
راه 46: ارتباط دادن مزایا به هر مشتری 109
راه 47: به کارگیری گونه های مختلف مزایا 110
راه 48: ارائه دلیل و مدرک 112
راه 49: شواهد و مراجع 113
راه 50: نظارت بر پیشرفت 114
راه51: پیشرفت را جمع بندی کنید 116
راه 52: به کارگیری وسایل کمکی فروش 116
راه 53: اغراق نکنید 119
راه 54: فشار وارد نکنید 121
راه 55: چگونه به طور مؤثر کالا را نشان دهید 122
راه 56: شرایط و توافقها را روشن کنید 125
راه 57: خود مرکزبین به نظر نیایید 131
راه 58: همیشه به شرکت خود وفادار باشید 132
راه 59: امکانات بیشتری را ارائه کنید 133
پاسخگویی به اعتراضها 136
راه 60: دیدگاه مثبت داشته باشید 137
راه61: پیشگیری از اعتراضها 138
راه 62: پاسخگویی مناسب در برخورد با اعتراضها 139
راه 63: ارائه پاسخ 141
راه 64: بحث قیمت 145
راه 65: برخورد با مسئله بالا و پایین رفتن قیمت 147
راه 66: از رقبای خود ایرادگیری نکنید 150
راه 67: از قیاسهای غیر قابل دفاع بپرهیزید 151
راه 68: از روش تیری که بر می گردد استفاده کنید 153
راه 69: حفظ ظاهر 154
کسب تعهد 156
راه 70: تعهد شما برای انجام معامله 156
راه 71: مراقب نشانه های خرید باشید 158
راه 72: دریافت باز خورد از بستن آزمایشی 160
راه 73: چگونه کار را تمام کنیم 160
راه 74: پاسخگویی به مشتری وقتی که می گوید می خواهم دربارة آن فکر 163
راه 75: وقتی پاسخ مثبت می دهند 166
تقویت هر مورد 168
راه 76: از همکارانتان در تماس گیریهای مشترک استفاده کنید 168
راه 77: در مورد ارقام بسیار مسلط باشید 171
راه 78: ایستاده خوب عمل کنید 172
راه 79: از اقتدار خود استفاده کنید 174
راه 80: از نفروختن استفاد کنید 175
راه 81: تبادل مشتریان با همکارانتان را در نظر بگیرید 177
ادامه و پیگیری 179
راه 82: برقراری تماسهای چند مرحله ای 179
راه 83: از یک تماس برای تماس بعدی استفاده کنید 182
راه 84: از تلفن خوب استفاده کنید 182
راه 85: برای مشتری نامه بفرستید 184
راه 86: فاکس بفرستید 186
مدیریت روابط با مشتریان 188
راه 87: در فعالیتهای تجاری مشتری نقشی بری خود ایجاد کنید 188
راه 88: گپ زدن را کنترل کنید 190
راه 89: عمل کنید 191
راه 90: درخواستها/ شکایات را به طور مؤثری دسته بندی کنید 193
راه 91: قدردان باشید 197
ایجاد کار مکرر 199
ره 92: دستیابی به سودآوری 199
راه 93: روش مرتبط کردن دو خرید 201
راه 94: به موفقیت خود اتکا کنید 203
راه 95: منبع نظرات جدید باشید 204
رهیافتهای مفید 207
راه 96: طرز برخوردی مثبت داشته باشید 207
راه 97: مشخص باشید 210
راه 98: برناکامیها غلبه کنید 211
راه 99: به خود اعتماد داشته باشید 213
راه 100:‌از تجربه بیاموزید 215
راه 101: پیشاپیش برنامه ریزی کنید 216
راه 102: منتظر غیر منتظره باشید 218
پی نوشت 219


نماد اعتماد
logo-samandehi