معرفی کتاب : همسویی استراتژیک: ایجاد هم افزایی با کارت امتیازی متوازن

معرفی کتاب : همسویی استراتژیک: ایجاد هم افزایی با کارت امتیازی متوازن
نویسنده کتاب : کاپلان رابرت ، نورتون ديويد
ناشر کتاب : آسيا
تعداد صفحات کتاب : 344

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 11
مقدمه 15
همسویی: منبع ارزش اقتصادی 17
اهمیت همسوسازی 18
ارزش به وجود آمده در اثر نقش شرکت 21
توالی در همسوسازی 29
مدیریت همسوسازی به عنوان فرآیند 34
مطالعه موردی: شرکت اسپورت من 37
خلاصه 48
ساختار و استراتژی سازمان: نگرش تاریخی 49
همسوسازی ساختار با استراتژی 58
کارت امتیازی متوازن: ابزار همسویی ساختار و استراتژی شرکت 60
همسوسازی استراتژی های مشتری و مالی 65
هم افزایی های مالی: مدل شرکت های هلدینگ 66
مطالعه موردی: شرکت آکتیوا 69
مطالعه موردی: شرکت نیوپروفیتNPI 72
هم افزایی های مالی: نام و نشان تجاری 75
مطالعه موردی: شرکت اینگرسول راند 80
هم افزایی های حاصل از مشتریان مشترک 88
مطالعه موردی: جنرال مدیا 89
هم افزایی های حاصل از ارزش قابل ازایه به مشتریان مشترک 95
مطالعه موردی: هتل های هیلتون 96
مطالعه موردی: مدارس سیتی زن 100
خلاصه 101
همسوسازی استراتژی های فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد 105
هم افزایی حاصل از خدمات و فرآیندهای مشترک 105
مطالعه موردی: بانک میتسوبیشی توکیوHQA 108
هم افزایی حاصل از یکپارچه سازی زنجیره ارزش 111
مطالعه موردی: ماریوت و کیشین کلاب 113
هم افزایی های حاصل از به کارگیری دارایی های نامشهود 120
هم افزایی های حاصل از به کارگیری دارایی های نامشهود 121
مطالعه موردی: تجربه IBM 128
یکپارچه سازی با استفاده از مضامین استراتژیک شرکت 134
مطالعه موردی: بخش پلیمر مهندسی دوپونت 136
مطالعه موردی: پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا 142
مطالعه موردی: حفظ ماهی های آزاد در ایالت واشنگتن 148
خلاصه 150
همسوسازی فعالیت های پشتیبانی 153
فرآیندهای واحدهای پشتیبانی 155
استراتژی های واحدهای پشتیبانی 157
پورتفوی خدمات استراتژیک 158
مطالعه موردی: شرکت هاندلمن 161
همسوسازی تشکیلات پشتیبانی 173
همسوسازی تشکیلات پشتیبانی 174
مطالعه موردی: منابع انسانی در شرکت اینگرسول راند 182
مطالعه موردی: منابع انسانی در شرکت اینگرسول راند 183
مطالعه موردی: سیستم های اطلاعاتی شرکت لاک هیدمارتین 188
مطالعه موردی: واحد مالی هاندلمن 195
بستن حلقه 200
خلاصه 206
جاری سازی فرآیندها 207
عملیات فرانشیز: ارزش قابل ارایه مشترک از بالا به پایین 208
شرکت های هلدینگ: پایین به بالا 210
فرآیندهای جاری سازی ترکیبی 212
مطالعه موردی از بالا به پایین: ارتش امریکا 213
جاری سازی از سطح ارشد به سطح میانی و بالعکس 218
آیا واحدهای کسب و کار می توانند نخست اقدام کنند؟ 224
جاری سازی استراتژی از سطح میانی به سطوح ارشد و عملیاتی: بانک توکیو میتسوبیشی 227
خلاصه 233
همسوسازی هیأت مدیره و سرمایه گذاران 235
اداره کردن 236
زمان محدود، دانش محدود 241
استفاده از کارت امتیازی متوزان در اداره هیأت مدیره 244
همسوسازی سرمایه گذاران و تحلیل گران 258
خلاصه 264
همسوسازی ذی نفعان بیرونی 267
کارت های امتیازی تأمین کننده 268
کارت امتیازی متوازن زنجیره تأمین 276
کارت های امتیازی مشتریان 281
کارت های امتیازی هم پیمانان 286
یکپارچگی از طریق ادغام 287
خلاصه 292
مدیریت فرآیند همسویی 295
ایجاد همسویی 295
مدیریت و تثبیت همسویی 301
پاسخگویی 305
خلاصه 308
همسویی استراتژیک جامع 311
تناسب استراتژیک 312
همسویی سازمانی 312
همسویی منابع انسانی 314
همسویی سیستم های کنترل و برنامه ریزی 315
همسویی سرمایه های انسانی 315
همسویی سیستم های برنامه ریزی، عملیات و کنترل 330
خلاصه 342نماد اعتماد