پژوهشنامه علوم اقتصادي

UMZ.AC.IR

عنوان نشريه :       پژوهشنامه علوم اقتصادي (علوم انساني و اجتماعي)
نوع نشريه :      فصلنامه
كد ISSN :      0298-1735
صاحب امتياز :      دانشگاه مازندران
مدير مسئول :      دكتر مهرداد مدهوشي
سر دبير :      دكتر احمدجعفري صميمي
آدرس :      بابلسر، خيابان شهيد بهشتي، پرديس دانشگاه، دانشكده علوم اقتصادي و اداري، دفتر مجله
تلفن :      5245415 (0112)
نمابر :      5245415 (0112)
پست الكترونيكي :      SHSPAJ@UMZ.AC.IR


تعداد بازدیدها: 11650

نماد اعتماد
logo-samandehi