شيعه شناسي

shistu.org

نوع نشريه :       فصلنامه
كد ISSN :      4722-1735
صاحب امتياز :      موسسه شيعه شناسي
مدير مسئول :      دكتر محمود تقي زاده داوري
سر دبير :      دكتر سيدرضا مودب
آدرس :      قم، شهرك پرديسان، بلوار فرهنگ، نرسيده به مسجد امام صادق (ع)، دفتر نشريه شيعه شناسي
صندوق پستي :      6139-37155
تلفن :      2804636 (0251)
نمابر :      2804657 (0251)
پست الكترونيكي :      shiitestudies@shistu.org


تعداد بازدیدها: 13601

نماد اعتماد
logo-samandehi