مجله پژوهشي علوم انساني

www.ui.ac.ir

عنوان نشريه :       مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان
نوع نشريه :      دو فصلنامه
كد ISSN :      372-1684
صاحب امتياز :      دانشگاه اصفهان
آدرس :      اصفهان، دانشگاه اصفهان، دفتر مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان
تلفن :      7932175 (0311)
نمابر :      7932177 (0311)


تعداد بازدیدها: 14704

نماد اعتماد
logo-samandehi