مدرس علوم انساني

MODARES.AC.IR

عنوان نشريه :       مدرس علوم انساني
نوع نشريه :      فصلنامه
كد ISSN :      9689-1605
صاحب امتياز :      دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول :      دكتر رضا اكبريان
سر دبير :      دکتر صادق آيينه وند
آدرس :      تهران، تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس
صندوق پستي :      139-14155
تلفن :      82883623 (021)
نمابر :      88028236 (021)
پست الكترونيكي :      MODARESH@MODARES.AC.IR


تعداد بازدیدها: 13588

نماد اعتماد
logo-samandehi