مديريت بازرگاني

jibm.ut.ac.ir

عنوان نشريه :       مديريت بازرگاني
نوع نشريه :      دو فصلنامه
كد ISSN :      3871-1019
صاحب امتياز :      دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مدير مسئول :      سيدرضا سيدجوادين
سر دبير :      علي ديواندري
آدرس :      تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان جلال آل آحمد، ضلع جنوبي پل گيشا، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، طبقه همكف، كد پستي: 1411713114
صندوق پستي :      6311-14155
تلفن :      88006355 61117637 (021)
نمابر :      88006355 (021)
پست الكترونيكي :      jibm@ut.ac.ir
وب سايت :      jibm.ut.ac.ir


تعداد بازدیدها: 22916