مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

http://www.iies.org/publication/Magazines.asp

عنوان نشريه :       مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌
نوع نشريه :      فصلنامه
كد ISSN :      1626-1735
صاحب امتياز :      موسسه مطالعات بين المللي انرژي
مدير مسئول :      دكتر مهدي عسلي
سر دبير :      دكتر محمد مزرعتي
آدرس :      تهران، خيابان وليعصر، خيابان سايه، شماره 65
صندوق پستي :      4757-19395
تلفن :      22029351 (021)
نمابر :      22049627 (021)


تعداد بازدیدها: 15937

نماد اعتماد
logo-samandehi