کتاب نقش بسته بندی در بازاریابی

نویسنده کتاب : دکتر داود فیض - اکبر سلحشور

ناشر : دانشگاه سمنان

تعداد صفحات : 244


روش خرید :
برای خرید این کتاب به این لینک در سایت آدینه بوک مراجعه فرمایید.فهرست مطالب کتاب

فصل اول: جايگاه بسته بندي در بازاريابي

مقدمه
دلايل مطرح شدن و پيشرفت بازاريابي
تعريف بازاريابي
تاريخچه بازاريابي
فلسفه هاي مديريت بازاريابي (مسير تکامل تاريخي بازاريابي)

فلسفه توليد يا فن آوري گرايي
فلسفه کالا
فلسفه فروش يا ترويج گرايي يا بازار گرايي
فلسفه بازاريابي يا مشتري گرايي 
فلسفه بازاريابي اجتماعي (بازارياب سبز يا رفاه گرايي)
مسير تکامل تاريخي بازاريابي (طبقه بندي ديگر)
بازاريابي بدوي (نئاندرتال) 
بازاريابي نوگرا (مدرن)
بازاريابي فرانوگرا (پسامدرن)
آميخته بازاريابي
آميخته بازاريابي محصول
بسته بندي و آميخته بازاريابي
بازاريابي الکترونيک
رفتار مصرف کننده
مدل رفتار مصرف کننده
انواع رفتار(تصميمات) خريد
خرده فروشي و انواع آن
تاريخچه تاسيس فروشگاههاي بزرگ و زنجيره اي 
عوامل رشد و توسعه فروشگاههاي بزرگ و زنجيره اي
 فصل دوم: تاريخچه بسته بندي 
مقدمه
تاريخچه بسته بندي
تاريخچه بسته بندي مواد غذايي
  فصل سوم: کارکردهاي بسته بندي
تعريف بسته بندي
تعاريف برخي از اصطلاحات
اهميت بسته بندي
بسته بندي بله يا خير؟
کارکردها و وظايف بسته بندي (مزاياي بسته بندي)
بسته بندي از ديدگاه مخاطبان گوناگون 
انواع (تقسيم بندي) بسته بندي
 فصل چهارم: مواد اوليه بسته بندي
انواع مواد اوليه بسته بندي 
بسته بندي هاي کاغذي و مقوايي 
بسته بندي هاي فلزي 
بسته بندي هاي شيشه اي
بسته بندي هاي پلاستيکي 
بسته بندي هاي چوبي 
بسته بندي هاي پارچه اي و مواد ديگر
 فصل پنجم: طراحي بسته بندي
طراحي بسته بندي
مراحل طراحي بسته بندي
استفاده از سيستم هاي طراحي بسته بندي به کمک کامپيوتر
ماتريس بسته بندي
اجزاي طراحي بسته بندي
رنگ در بسته بندي
نقش رنگ در بسته بندي
عوامل موثر در انتخاب رنگ بسته بندي
نقش رنگ در فروش کالا
روانشناسي رنگ 
خلق تصاوير اپتيکي با استفاده از رنگ
ارزش و نقش به يادآوري رنگ
نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه رنگ
آزمونهاي مورد استفاده براي ارزيابي رنگ بسته بندي
نکاتي کاربردي در مورد رنگ
چه زماني و چرا رنگهاي يک بسته بندي بايد مجددا تعريف شوند؟
اتيکت يا برچسب زدن 
شکل (فرم) بسته بندي
ساختار بسته بندي
دربندي 
ضربه گيرها
اندازه بسته بندي
نسبت طلايي
نام و نشان تجاري
حروف نگاري و خوانايي کلمات
مصورسازي
صفحه آرايي يا ترکيب بندي (طراحي گرافيک)
نحوه هدايت چشم
نکات کاربردي در طراحي بسته بندي
ارزيابي طرح بسته بندي
مشکلات طراحي نامناسب بسته بندي
ضرورت تغيير بسته بندي محصولات
مديريت عمليات و توسعه بسته بندي
 فصل ششم: صنعت بسته بندي
صنعت بسته بندي
ماشين آلات بسته بندي
استانداردها و بازرسي بسته بندي
بسته بندي و صادرات
بسته بندي و محيط زيست
روشهاي دفع ضايعات بسته بندي
بسته بندي در ايران
بسته بندي در آينده
نتيجه گيري